کرونا، شتاب دهنده رکود جهانی

به گزارش بلاگ پو، آنطور که یکی از اساتید دانشگاه هاروارد گفته است ظرف یک سال آینده، 40 تا 70 درصد از مردم دنیا به ویروس کرونا آلوده می شوند، کرونا مهار نمی گردد. اقتصاد دنیای هم که از پیشتر وارد یک دوره رکودی شده بود، این روزها حال خوبی ندارد.

کرونا، شتاب دهنده رکود جهانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، آنطور که یکی از اساتید دانشگاه هاروارد گفته است ظرف یک سال آینده، 40 تا 70 درصد از مردم جهان به ویروس کرونا آلوده می شوند، کرونا مهار نمی گردد، بلکه از این پس جزء بیماری های همیشگی فصل سرما خواهد بود و 12 تا 18 ماه طول می کشد تا واکسن اولیه ایمن و موثر حاصل گردد فرایند فراوری واکسن بسیار سخت و بسیار ناامیدنماینده است. اقتصاد جهانی هم که از پیشتر وارد یک دوره رکودی شده بود، این روزها حال خوبی ندارد، نفت در حال سقوط به کانال 40 دلار است، سطح فراوریات نیز در اقتصادها کاهش پیدا نموده و آینده اقتصاد شرایط نامعلوم و ریسکی را پیش روی خود خواهد داشت؛ این نشان میدهد که تا زمانی نامعلوم باید با این ویروس و اقتصاد بیمار باید سر کنیم، در این یادداشت به بعضی از مواردی میپردازیم که در اقتصاد بیمار پیش رو باید توجه گردد.

کرونا؛ کاتالیزور رکود جهانی

گویی رکود در بازارهای جهانی و اقتصادهای برتر خیلی زودتر از پیش بینی ها خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا از سوی چین اهرمی شد تا میزان تبادلات اقتصادی در جهان کاهش یافته و رکود زودتر از آنچه گفته میشد برای اقتصاد جهانی قدرت نمایی کند، این تقاضای کاهش یافته کشورهای طرف عرضه را نیز دچار مشکلاتی خواهد نمود، از جمله اینکه کاهش بهای نفت عامل غالبی برای ورود دولتهای نفتی حاشیه خلیج به دوره­هایی از کسری بودجه خواهد بود، از جنبه روابط بین الملل این به معنای کاهش میزان ماجراجویی های سعودی ها خواهد بود، چراکه آنها منابع کمتری برای تامین اقتصادی خرابکاری های خود در میان کشورهای اسلامی در اختیار خواهند داشت.

تیغ دولبه اقتصاد کرونازده جهانی بر امنیت جهانی

البته رکود تیغه ای دولبه است؛ یا توان کشورها را در ایجاد بحران به دلیل کاسته شدن منابع کاهش میدهد و یا به دلیل عدم توازن های میان کشورها در روبروه با رکود و کوشش بعضی دولتها برای اهرم قرار دادن ایجاد جنگ و بحران برای رونق دریافت صنایع داخلی خود بحران های امنیتی را در سطح جهان افزایش خواهد داد. این در حالیست که در جهانی امروز به دلیل بالا رفتن تنوع جنگ افزارها و تقابلات نظامی دیگر بمب اتم ترمز خوبی برای بحرانها نیست.

بودجه ­ای که باید رد میشد

بعضی خبرها حاکی از آن است که بودجه 99 به دلیل بعضی ملاحظات کرونا در میان نمایندگان رد شد، به این بودجه نقدها شدیدی وجود داشت که یکی از آنها به زودی خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا برای نفت در بازار جهانی علی الخصوص مشتری اصلی نفت ایران یعنی چین باعث شد یکی از نقدها به این بودجه را نشان داد، این بودجه بر پایه یک بیش برآورد برای فروش نفت ایران بنا شده بود، حال آنکه در دوره اخیر دیدیم کاهش حجم تقاضا برای نفت این بازار را به چالش کشید.

در آنالیز های اخیر در رابطه با بودجه گفته شد که بودجه باید یک بالش شوک خوب در برابر تکانه ها باشد، این در صورتیست که افزایش وابستگی به نفت و عدم کاهش میزان وابستگی به نفت از بودجه 99 را مبدل به یک بودجه شوک خیز و ناپایدار میکرد. همین باعث میشد تا میزان استفاده دولت از منابع تورم زایی نظیر منابع بانک مرکزی و سایر بانکها افزایش یابد.

البته یک وجه از ضدشوک بودن بودجه این است که بودجه باید همواره اهرمی برای رونق بازار باشد به شکلی که طراحی ساختار بودجه منابع حاصله در سمت راست ترازنامه اقتصادیه عمومی دولت را به سمت محرکهای فراوریی راهنمایی کند، این جدای از آن است که دولت خود بزرگترین تقاضانماینده در اقتصاد است و با اهرم کردن تقاضای خود در اقتصاد قادر است تا میان تقاضای مبادلاتی پول ملی را در سطح مطلوبی نگه داشته و از وارد شدن شوکهای برون زا بر تن حساس اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورد.

تامین اقتصادی بحران یا تامین اقتصادی در بحران

به صورت واضحی کرونا بسیاری از مشاغل را علی الخصوص در پایتخت اقتصادی ایران یعنی تهران با خطر روبرو نموده است، بر اساس داده های پزشکی کرونا همچنان میهمان اقتصاد ما خواهد بود و عملا نمیتوان به صورت نظام یافته ای جلوی آن را گرفت، پس مختصات اقتصاد کشور هم بایستی با این شرایط وفق یابد فلذا فاز اقتصادیه حکمرانی ایران باید بحران را نه به مثابه امری زودگذر که به مثابه یک سری شرایط اولیه محسوب کند. بدین منظور بعضی موارد از جمله امهال وام های اعطایی به مردم و در نظر دریافت بعضی معافیت های اقتصادیاتی برای فراورینمایندگان صنعتی به نظر میرسد اولیه ترین سیاست هایی باشد که میتوان در نظر گرفت.

فرصتی برای دلارهای نفتی سرگردان ایران

کرونا یک فرصت بزرگ برای چینی ها هم بود، آنها توانستند با استفاده از شوک بازار سرمایه شان که حاصل از کرونا بود به معنای واقعی کلمه شرکت های اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور خود را بزخر نمایند، ورود بخشی از منابع بانک مرکزی چین به بازار سرمایه این کشور در ابتدای بحران در واقع به همین دلیل بود.

این درس بزرگی برای ایران است، در شوکها است که میتوان دارایی های ارزشمندی به جیب زد، از جمله این دارایی ها پول های نفتی سرگردان ایران است که در سرتاسر جهان به خاطر فشار اوفک سرمایه گذاری شده اند، تبدیل این دارایی ها به دارایی های سودآورتر و مولدتر از جمله اقداماتی است که در بحران فعلی میتوان آنها را مورد آنالیز قرار داد.

چاره جویی در رابطه با بسته شدن مرزها

در خبرها آمده است که بعضی کشورها از جمله ترکمنستان، کویت، امارات و گرجستان مرزهای خود را به ایران بسته اند، همین باعث شده است تا بعضی روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورها با مشکل روبرو گردد، در این زمینه کویت از ورود کشتی های حامل مواد غذایی از مبدا ایران جلوگیری به عمل آورده، ترکمنستان سی واگن مواد غذایی را در پشت مرز متوقف نموده و مشکلاتی برای کامیون هایی که به سمت پاکستان کالا حمل مینمایند به وجود آمده است، به نظر میرسد در چنین شرایطی بایستی با ایجاد یک سلسله استانداردها برای طرف مقابل یک سری اطمینان ها ایجاد گردد، از جمله آنها صدور گواهی های سلامت مرتبط از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و مورد تایید وزارتخانه های مربوط در کشورهای طرف حساب است.

منبع: راهبرد معاصر

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، آنطور که یکی از اساتید دانشگاه هاروارد گفته است ظرف یک سال آینده، 40 تا 70 درصد از مردم جهان به ویروس کرونا آلوده می شوند، کرونا مهار نمی گردد، بلکه از این پس جزء بیماری های همیشگی فصل سرما خواهد بود و 12 تا 18 ماه طول می کشد تا واکسن اولیه ایمن و موثر حاصل گردد فرایند فراوری واکسن بسیار سخت و بسیار ناامیدنماینده است. اقتصاد جهانی هم که از پیشتر وارد یک دوره رکودی شده بود، این روزها حال خوبی ندارد، نفت در حال سقوط به کانال 40 دلار است، سطح فراوریات نیز در اقتصادها کاهش پیدا نموده و آینده اقتصاد شرایط نامعلوم و ریسکی را پیش روی خود خواهد داشت؛ این نشان میدهد که تا زمانی نامعلوم باید با این ویروس و اقتصاد بیمار باید سر کنیم، در این یادداشت به بعضی از مواردی میپردازیم که در اقتصاد بیمار پیش رو باید توجه گردد.

کرونا؛ کاتالیزور رکود جهانی

گویی رکود در بازارهای جهانی و اقتصادهای برتر خیلی زودتر از پیش بینی ها خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا از سوی چین اهرمی شد تا میزان تبادلات اقتصادی در جهان کاهش یافته و رکود زودتر از آنچه گفته میشد برای اقتصاد جهانی قدرت نمایی کند، این تقاضای کاهش یافته کشورهای طرف عرضه را نیز دچار مشکلاتی خواهد نمود، از جمله اینکه کاهش بهای نفت عامل غالبی برای ورود دولتهای نفتی حاشیه خلیج به دوره­هایی از کسری بودجه خواهد بود، از جنبه روابط بین الملل این به معنای کاهش میزان ماجراجویی های سعودی ها خواهد بود، چراکه آنها منابع کمتری برای تامین اقتصادی خرابکاری های خود در میان کشورهای اسلامی در اختیار خواهند داشت.

تیغ دولبه اقتصاد کرونازده جهانی بر امنیت جهانی

البته رکود تیغه ای دولبه است؛ یا توان کشورها را در ایجاد بحران به دلیل کاسته شدن منابع کاهش میدهد و یا به دلیل عدم توازن های میان کشورها در روبروه با رکود و کوشش بعضی دولتها برای اهرم قرار دادن ایجاد جنگ و بحران برای رونق دریافت صنایع داخلی خود بحران های امنیتی را در سطح جهان افزایش خواهد داد. این در حالیست که در جهانی امروز به دلیل بالا رفتن تنوع جنگ افزارها و تقابلات نظامی دیگر بمب اتم ترمز خوبی برای بحرانها نیست.

بودجه ­ای که باید رد میشد

بعضی خبرها حاکی از آن است که بودجه 99 به دلیل بعضی ملاحظات کرونا در میان نمایندگان رد شد، به این بودجه نقدها شدیدی وجود داشت که یکی از آنها به زودی خود را نشان داد، کاهش سطح تقاضا برای نفت در بازار جهانی علی الخصوص مشتری اصلی نفت ایران یعنی چین باعث شد یکی از نقدها به این بودجه را نشان داد، این بودجه بر پایه یک بیش برآورد برای فروش نفت ایران بنا شده بود، حال آنکه در دوره اخیر دیدیم کاهش حجم تقاضا برای نفت این بازار را به چالش کشید.

در آنالیز های اخیر در رابطه با بودجه گفته شد که بودجه باید یک بالش شوک خوب در برابر تکانه ها باشد، این در صورتیست که افزایش وابستگی به نفت و عدم کاهش میزان وابستگی به نفت از بودجه 99 را مبدل به یک بودجه شوک خیز و ناپایدار میکرد. همین باعث میشد تا میزان استفاده دولت از منابع تورم زایی نظیر منابع بانک مرکزی و سایر بانکها افزایش یابد.

البته یک وجه از ضدشوک بودن بودجه این است که بودجه باید همواره اهرمی برای رونق بازار باشد به شکلی که طراحی ساختار بودجه منابع حاصله در سمت راست ترازنامه اقتصادیه عمومی دولت را به سمت محرکهای فراوریی راهنمایی کند، این جدای از آن است که دولت خود بزرگترین تقاضانماینده در اقتصاد است و با اهرم کردن تقاضای خود در اقتصاد قادر است تا میان تقاضای مبادلاتی پول ملی را در سطح مطلوبی نگه داشته و از وارد شدن شوکهای برون زا بر تن حساس اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورد.

تامین اقتصادی بحران یا تامین اقتصادی در بحران

به صورت واضحی کرونا بسیاری از مشاغل را علی الخصوص در پایتخت اقتصادی ایران یعنی تهران با خطر روبرو نموده است، بر اساس داده های پزشکی کرونا همچنان میهمان اقتصاد ما خواهد بود و عملا نمیتوان به صورت نظام یافته ای جلوی آن را گرفت، پس مختصات اقتصاد کشور هم بایستی با این شرایط وفق یابد فلذا فاز اقتصادیه حکمرانی ایران باید بحران را نه به مثابه امری زودگذر که به مثابه یک سری شرایط اولیه محسوب کند. بدین منظور بعضی موارد از جمله امهال وام های اعطایی به مردم و در نظر دریافت بعضی معافیت های اقتصادیاتی برای فراورینمایندگان صنعتی به نظر میرسد اولیه ترین سیاست هایی باشد که میتوان در نظر گرفت.

فرصتی برای دلارهای نفتی سرگردان ایران

کرونا یک فرصت بزرگ برای چینی ها هم بود، آنها توانستند با استفاده از شوک بازار سرمایه شان که حاصل از کرونا بود به معنای واقعی کلمه شرکت های اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور خود را بزخر نمایند، ورود بخشی از منابع بانک مرکزی چین به بازار سرمایه این کشور در ابتدای بحران در واقع به همین دلیل بود.

این درس بزرگی برای ایران است، در شوکها است که میتوان دارایی های ارزشمندی به جیب زد، از جمله این دارایی ها پول های نفتی سرگردان ایران است که در سرتاسر جهان به خاطر فشار اوفک سرمایه گذاری شده اند، تبدیل این دارایی ها به دارایی های سودآورتر و مولدتر از جمله اقداماتی است که در بحران فعلی میتوان آنها را مورد آنالیز قرار داد.

چاره جویی در رابطه با بسته شدن مرزها

در خبرها آمده است که بعضی کشورها از جمله ترکمنستان، کویت، امارات و گرجستان مرزهای خود را به ایران بسته اند، همین باعث شده است تا بعضی روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورها با مشکل روبرو گردد، در این زمینه کویت از ورود کشتی های حامل مواد غذایی از مبدا ایران جلوگیری به عمل آورده، ترکمنستان سی واگن مواد غذایی را در پشت مرز متوقف نموده و مشکلاتی برای کامیون هایی که به سمت پاکستان کالا حمل مینمایند به وجود آمده است، به نظر میرسد در چنین شرایطی بایستی با ایجاد یک سلسله استانداردها برای طرف مقابل یک سری اطمینان ها ایجاد گردد، از جمله آنها صدور گواهی های سلامت مرتبط از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و مورد تایید وزارتخانه های مربوط در کشورهای طرف حساب است.

منبع: راهبرد معاصر

wonder-hanger.ir: واندر هنگر | مجله معرفی کالاها و خدمات و تولید داخلی

10az10.ir: مجله سرگرمی، مجله گردشگری، موفقیت، پزشکی، سلامت، مد و لباس

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 14 مهر 1400 بروزرسانی: 14 مهر 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 20702

به "کرونا، شتاب دهنده رکود جهانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا، شتاب دهنده رکود جهانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید