برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر؛ دربی تهران هفته هشتم برگزار می شود

به گزارش بلاگ پو، خبرگزاری خبرنگاران- قرعه کشی بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران برگزار گشت و تیم ها رقبای خود را شناختند.

برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر؛ دربی تهران هفته هشتم برگزار می شود

به گزارش خبرنگاران، مراسم قرعه کشی فصل 1400-1399 لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت 16 امروز در هتل آکادمی المپیک برگزار گشت که خسرو حیدری، مدافع پیشین استقلال و سپهر حیدری، بازیکن سال های نه چندان دور پرسپولیس گوی ها را خارج کردند تا 16 تیم حاضر در این رقابت ها در جریان بازی های خود قرار بگیرند.

طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ فوتبال ایران، قرار است فصل جدید لیگ برتر از روز شنبه، دهم آبان ماه 99 آغاز شود ولی هنوز زمان دقیق افتتاحیه و بازی های هفته نخست مشخص نشده است.

ترتیب بازی ها پس از قرعه کشی لیگ بیستم به صورت زیر است که نام تیم میزبان را در ابتدا می خوانید:

هفته اول

گل گهر سیرجان- سپاهان اصفهان

تراکتور تبریز- نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان

سایپا تهران- پرسپولیس

شهرخودرو مشهد- ماشین سازی تبریز

استقلال- مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- پیکان

آلومینیوم اراک- نساجی مازندران

* هفته دوم

سپاهان- آلومینیوم

نساجی- تراکتور

فولاد- استقلال

نفت مسجدسلیمان- سایپا

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان

پیکان- شهرخودرو

ماشین سازی- ذوب آهن

پرسپولیس- صنعت نفت

* هفته سوم

تراکتور- سپاهان

گل گهر- فولاد خوزستان

سایپا- نساجی

شهرخودرو- صنعت نفت آبادان

استقلال- ماشین سازی

نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس

ذوب آهن- پیکان

آلومینیوم- مس رفسنجان

* هفته چهارم

سپاهان- سایپا

مس رفسنجان- تراکتور

فولاد- آلومینیوم

ماشین سازی- گل گهر

پرسپولیس- شهرخودرو

پیکان- استقلال

نساجی- نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان- ذوب آهن

* هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان- سپاهان

تراکتور- فولاد خوزستان

سایپا- مس رفسنجان

گل گهر سیرجان- پیکان

ذوب آهن- شهرخودرو

آلومینیوم- ماشین سازی

استقلال- صنعت نفت آبادان

نساجی- پرسپولیس

* هفته ششم

سپاهان- نساجی

ماشین سازی- تراکتور

فولاد- سایپا

صنعت نفت آبادان- گل گهر

شهر خودرو- استقلال

پرسپولیس- ذوب آهن

پیکان- آلومینیوم

مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان

* هفته هفتم

پرسپولیس- سپاهان

تراکتور- پیکان

نفت مسجدسلیمان- فولاد

سایپا- ماشین سازی

گل گهر- شهرخودرو

ذوب آهن- استقلال

آلومینیوم- صنعت نفت آبادان

نساجی - مس رفسنجان

* هفته هشتم

مس رفسنجان- سپاهان

صنعت نفت آبادان- تراکتور

فولاد- نساجی

پیکان- سایپا

ذوب آهن- گل گهر

شهرخودرو- آلومینیوم

ماشین سازی- نفت مسجدسلیمان

استقلال- پرسپولیس

* هفته نهم

سپاهان- فولاد

تراکتور- شهرخودرو

سایپا- صنعت نفت آبادان

گل گهر- استقلال

نساجی- ماشین سازی

پرسپولیس- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- پیکان

آلومینیوم- ذوب آهن

* هفته دهم

ماشین سازی- سپاهان

ذوب آهن- تراکتور

فولاد خوزستان- مس رفسنجان

شهرخودرو- سایپا

گل گهر- پرسپولیس

استقلال- آلومینیوم

پیکان- نساجی

صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان

* هفته یازدهم

پرسپولیس- فولاد

آلومینیوم- گل گهر

نفت مسجدسلیمان- شهرخودرو

مس رفسنجان- ماشین سازی

تراکتور- استقلال

سپاهان- پیکان

سایپا- ذوب آهن

نساجی- صنعت نفت آبادان

* هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان- سپاهان

گل گهر- تراکتور

ماشین سازی- فولاد خوزستان

استقلال- سایپا

آلومینیوم- پرسپولیس

شهرخودرو- نساجی

ذوب آهن- نفت مسجدسلیمان

پیکان- مس رفسنجان

* هفته سیزدهم

سایپا- گل گهر

سپاهان- شهرخودرو

پرسپولیس- ماشین سازی

نفت مسجدسلیمان- استقلال

فولاد- پیکان

تراکتور- آلومینیوم

نساجی- ذوب آهن

مس رفسنجان- صنعت نفت آبادان

* هفته چهاردهم

ذوب آهن- سپاهان

صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان

آلومینیوم- سایپا

پیکان- ماشین سازی

تراکتور- پرسپولیس

استقلال- نساجی

گل گهر- نفت مسجدسلیمان

شهرخودرو- مس رفسنجان

* هفته پانزدهم

سایپا- تراکتور

نساجی- گل گهر

فولاد خوزستان- شهرخودرو

سپاهان- استقلال

پرسپولیس- پیکان

نفت مسجدسلیمان- آلومینیوم

مس رفسنجان- ذوب آهن

ماشین سازی- صنعت نفت آبادان

* هفته شانزدهم

سپاهان- گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان- تراکتور

فولاد- ذوب آهن

پرسپولیس- سایپا

ماشین سازی- شهرخودرو

مس رفسنجان- استقلال

پیکان- صنعت نفت آبادان

نساجی- آلومینیوم

* هفته هفدهم

آلومینیوم- سپاهان

تراکتور- نساجی

استقلال- فولاد

سایپا- نفت مسجدسلیمان

گل گهر- مس رفسنجان

شهرخودرو- پیکان

ذوب آهن- ماشین سازی

صنعت نفت- پرسپولیس

* هفته هجدهم

سپاهان- تراکتور

فولاد خوزستان- گل گهر

نساجی- سایپا

صنعت نفت آبادان- شهرخودرو

ماشین سازی- استقلال

پرسپولیس- نفت مسجدسلیمان

پیکان- ذوب آهن

مس رفسنجان- آلومینیوم

* هفته نوزدهم

سایپا- سپاهان

تراکتور- مس رفسنجان

آلومینیوم- فولاد

گل گهر- ماشین سازی

شهرخودرو- پرسپولیس

استقلال- پیکان

نفت مسجدسلیمان- نساجی

ذوب آهن- صنعت نفت آبادان

* هفته بیستم

سپاهان- نفت مسجدسلیمان

فولاد- تراکتور

مس رفسنجان- سایپا

پیکان- گل گهر

شهرخودرو- ذوب آهن

ماشین سازی- آلومینیوم

صنعت نفت آبادان- استقلال

پرسپولیس- نساجی

* هفته بیست و یکم

نساجی- سپاهان

تراکتور- ماشین سازی

سایپا- فولاد

گل گهر- صنعت نفت آبادان

استقلال- شهرخودرو

ذوب آهن- پرسپولیس

آلومینیوم- پیکان

نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

* هفته بیست و دوم

سپاهان- پرسپولیس

پیکان- تراکتور

فولاد- نفت مسجدسلیمان

ماشین سازی- سایپا

شهرخودرو- گل گهر

استقلال- ذوب آهن

صنعت نفت آبادان- آلومینیوم

مس رفسنجان- نساجی

* هفته بیست و سوم

سپاهان- مس رفسنجان

تراکتور- صنعت نفت آبادان

نساجی- فولاد

سایپا- پیکان

گل گهر- ذوب آهن

آلومینیوم- شهرخودرو

نفت مسجدسلیمان- ماشین سازی

پرسپولیس- استقلال

* هفته بیست و چهارم

فولاد- سپاهان

شهرخودرو- تراکتور

صنعت نفت آبادان- سایپا

استقلال- گل گهر

ماشین سازی- نساجی

مس رفسنجان- پرسپولیس

پیکان- نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن- آلومینیوم

* هفته بیست و پنجم

سپاهان- ماشین سازی

تراکتور- ذوب آهن

مس رفسنجان- فولاد خوزستان

سایپا- شهرخودرو

پرسپولیس- گل گهر

آلومینیوم- استقلال

نساجی- پیکان

نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت آبادان

* هفته بیست و ششم

فولاد- پرسپولیس

گل گهر- آلومینیوم

شهرخودرو- نفت مسجدسلیمان

ماشین سازی- مس رفسنجان

استقلال- تراکتور

پیکان- سپاهان

ذوب آهن- سایپا

صنعت نفت آبادان- نساجی

* هفته بیست و هفتم

سپاهان- صنعت نفت آبادان

تراکتور- گل گهر

فولاد- ماشین سازی

سایپا- استقلال

پرسپولیس- آلومینیوم

نساجی- شهرخودرو

نفت مسجدسلیمان- ذوب آهن

مس رفسنجان- پیکان

* هفته بیست و هشتم

گل گهر- سایپا

شهرخودرو- سپاهان

ماشین سازی- پرسپولیس

استقلال- نفت مسجدسلیمان

پیکان- فولاد

آلومینیوم- تراکتور

ذوب آهن- نساجی

صنعت نفت آبادان- مس رفسنجان

* هفته بیست و نهم

سپاهان- ذوب آهن

فولاد- صنعت نفت آبادان

سایپا- آلومینیوم

ماشین سازی- پیکان

پرسپولیس- تراکتور

نساجی- استقلال

نفت مسجدسلیمان- گل گهر

مس رفسنجان- شهرخودرو

* هفته سی اُم

تراکتور- سایپا

گل گهر- نساجی

شهرخودرو- فولاد

استقلال- سپاهان

پیکان- پرسپولیس

آلومینیوم- نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن- مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- ماشین سازی

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

thailandro.ir: تایلند: سفر به کشور زیباییهای جنوب شرق آسیا، بانکوک، پوکت، پاتایا، سامویی، کرابی

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 27 آبان 1400 بروزرسانی: 27 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 35399

به "برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر؛ دربی تهران هفته هشتم برگزار می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه کامل فصل جدید لیگ برتر؛ دربی تهران هفته هشتم برگزار می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید