بیشتر کار هایی که در زندگی می کنیم مطابق میل اطرافیانمان است

به گزارش بلاگ پو، میال ما تغییر می نمایند. پرسش این است که چه چیزی آن ها را تغییر می دهد؟ ما بسیاری از امیالمان را به وسیله سرایت میل کسب می کنیم، و هیچ غربالگری واقعی ای روی این امیال انجام نمی گردد.

بیشتر کار هایی که در زندگی می کنیم مطابق میل اطرافیانمان است

امیال ما چطور ساخته می شود؟ چطور به این نتیجه می رسیم که گوشی فقط سامسونگ، تیم فقط بارسلونا، و نویسنده فقط چخوف؟ بله، احتمالاً برای هر کدام از این انتخاب ها دلایلی داریم، ولی نکتۀ دردناک این است که تقریباً تمام دلایلی که برای چنین ترجیحاتی ردیف می کنیم چیزی جز توجیهات من درآوردی نیست.

اگر با شکاکیت بیشتری نگاه کنیم، اندک اندک واقعیتی تلخ خودش را نشان می دهد: خیلی از چیز هایی که می پسندیم را صرفاً به این خاطر پسندیده ایم که اطرافیانمان آن ها را دوست داشته اند.

اکثر چیز هایی که می دانیم را از یک نفر دیگر یاد گرفته ایم. من باور دارم مورونی پایتخت جزایر قمر در اقیانوس هند است، چون یکی از دوستانم همین پنج دقیقه پیش این را به من گفته است، و هیچ دلیلی هم ندارم که فکر کنم می خواسته مرا فریب بدهد. اما او هم آنجا نبوده است؛ دوست من هم این مطلب را فقط به این دلیل می داند که آن را جایی خوانده است.

بیشتر چیز هایی که دربارۀ دنیا می دانیم را از این طریق کسب می کنیم: به وسیله گواهی دیگران. گواهی چیز خوبی است. اگر فقط می توانستیم بر حواس خودمان اتکا کنیم، دانش ما بسیار محدود می شد. وقتی اخبار تماشا می کنید، پیش بینی وضع هوا را می شنوید یا کنار آب خوری به شایعات مربوط به یک همکار گوش می دهید، دارید روی گواهی دیگران اتکا می کنید. این تقسیم کارِ سالم افق شناختی ما را گسترش می دهد.

پس اکثر باور های ما روی باور های افراد دیگر بنا شده است. امیال چطور؟ امیال ما بر چه بنا شده است؟ خُب، دست کم تا حدی روی امیال افراد دیگر.

تصور کنید دوست شما، که یک آشپز خبره است، عاشق فلان رستوران باشد و یکسره دربارۀ این که می خواهد به آنجا برود صحبت کند. به احتمال زیاد می بینید که خودتان هم می خواهید به آنجا بروید. یا تصور کنید که با دوستتان بدون برنامۀ قبلی به یک باشگاه شبانه بروید، هرچند واقعاً احساس نمی کنید که پایکوبی را دوست دارید. اما وقتی همه در اطراف شما دارند می پایکوبیند، می بینید خودتان هم می خواهید بپایکوبیید.

من به این پدیده سرایتِ میل1 می گویم. امیال افراد پیرامونمان معمولاً به ما سرایت می نماید. چیز تعجب آوری نیست. خمیازه کشیدن را هم وقتی شروع می کنیم که آدم های دور و برمان خمیازه می کشند.

عواطف دیگران هم به ما سرایت می نماید. اگر در سالن سینما همه با صدای بلند بخندند، ممکن است فیلم برای ما هم خیلی بامزه تر به نظر برسد. عواطف ما تحت تأثیر عواطف دیگران قرار می گیرد؛ و امیال ما تحت تأثیر امیال دیگران قرار می گیرد.

اما تفاوت در این است که عواطف زودگذرند. وقتی سینما را ترک کنید، ممکن است دیگر آن فیلم آن قدر برایتان بامزه نباشد؛ و اگر دیگر با خمیازه کش ها در یک اتاق نباشید، خمیازه کشیدن را متوقف خواهید کرد. اما امیالی که بر مبنای امیال دیگران به آن ها می رسید ممکن است تا سال ها و دهه ها با شما بمانند، و بر این که زندگی شما چگونه از آب درآید اثری عمده بگذارند.

مثالی از زندگی خودم بزنم. وقتی برای اولین بار به لندن آمدم، آپارتمانی که پیدا کردم از قضا فقط یک بلوک با ورزشگاه آرسنال که یکی از بزرگ ترین تیم های فوتبال بریتانیا است فاصله داشت. تازه که اسباب کشی نموده بودم، هیچ علاقه ای به آنچه بریتانیایی ها فوتبال می نامند نداشتم.

اما بعد از اینکه شش ماه در میان هواداران آرسنال پیاده به سمت خانه ام رفتم و در کافه آرسنال صبحانه خوردم و نوشیدنی های آخر شبم را در بار آرسنال نوشیدم، در میان هواداران آرسنال که فقط راجع به تیمشان حرف می زدند، دیگر کم کم می خواستم که آرسنال برنده بشود؛ و هنوز هم می خواهم، در حالی که سال ها از آن موقع گذشته است.

اما معمولاً امیالمان را در دهۀ بیست سالگی مان و از هواداران آرسنال یاد نمی گیریم. بسیاری از آن ها را وقتی که داریم بزرگ می شویم از والدینمان و از خواهر و برادرهایمان یاد می گیریم. بسیاری از این امیال راجع به اموری هستند که در مقایسه با طرفدارای از یک تیم فوتبال احساسات بیشتری را در خود درگیر می نمایند؛ و این ها تا انتها زندگی مان با ما می مانند.

مشکل واقعی اینجاست که هرچند در خصوص گواهی ها مهارت خوبی برای غربال باور های نادرست داریم، در برابر شکل هایی از سرایتِ میل کاملاً بی دفاع هستیم. اما اگر این مسئله درست باشد، پس کل ایدۀ خویشتنِ خودمختار2 توهمی بیش نیست. بیشتر کار هایی که در زندگی می کنیم حرکات بی برنامه ای است که به خاطرِ امیالِ اطرافیانمان انجامشان می دهیم.

چطور به امیال خودمان شکل می دهیم؟ چهار گزینه در اینجا داریم:

سناریوی الف: بیدار می شوم و شدیداً احساس تشنگی می کنم؛ این تشنگی می تواند مبنای میل من به نوشیدن (چیزی) باشد. صرفاً بر مبنای احتیاجهایم به این میل می رسم.

سناریوی ب: دوباره احساس تشنگی می کنم، و بر این باورم که نوشیدن آب پرتقالی که در یخچال دارم تشنگی ام را فرومی نشاند، چون دقیقاً همین نوع آب پرتقال را قبلاً بار ها در زندگی ام نوشیده ام. این گونه میل پیدا می کنم که آن آب پرتقال را بنوشم؛ و بر مبنای باور هایی به این میل می رسم؛ باور هایی که آن ها را به وسیله گواهی کسب ننموده ام.

سناریوی ج: من در دنیای نوشیدنی های عالی ایتالیایی یک تازه کار هستم، اما بر مبنای تبادل نظر با دوست کاربلد ایتالیایی ام که خیلی دلش می خواهد یک بطری برونلو دی مونتالسینو سال 2004 را امتحان کند، من هم این میل را پیدا می کنم که یک بطری برونلو دی مونتالسینو سال 2004 بنوشم.

من هیچ وقت هیچ برونلویی را مزه ننموده ام، چه رسد به برونلوی سال 2004، بنابراین باورم به این که محصول سال 2004 آن چیزی است که باید دنبالش رفت بر گواهی بنا شده است. من بر مبنای باوری که با گواهی کسب نموده ام به یک میل می رسم.

سناریوی د: در فیلم کالتِ3 آگراندیسمان (1996)، ساختۀ میکل آنجلو آنتونیونی، صحنه ای از یک کنسرت موسیقی راک وجود دارد که در آن بازیگر اصلی یک تکه از گیتاری را که یکی از اعضای گروه موسیقی آن را خُرد نموده است می قاپد.

وقتی از چنگ همۀ هواداران دیگری که آن ها هم آن تکه از گیتار را می خواستند فرار می نماید و در یک خیابان امن، تنها می شود، آن تکه را دور می اندازد. میل بازیگر اصلی بر مبنای امیال سایر هواداران شکل گرفته بود، اما مبتنی بر باوری که آن را به وسیله گواهی کسب نموده باشد نبود. ظاهراً او باور نداشت که این تکه از گیتار چیزی ارزشمند و گرانبها است؛ چون وقتی به خیابان رسید آن را دور انداخت.

دو سناریوی آخر از جنس سرایتِ میلی به حساب می آیند. اما تفاوت بزرگی بین آن هاست. در مثال برونلو، علت سرایت میل به من این است که باوری که بر آن اتکا دارم به وسیله گواهی کسب شده است. اما در مثال آگراندیسمان هیچ گواهی ای در کار نیست.

گاهی اوقات سرایتِ میلِ دیگران به ما، مستقل از تمامِ باور هایی است که به وسیله گواهی های آن ها می توانیم به دست آوریم. به این پدیده سرایتِ میلِ مستقیم می گوییم. سناریوی آنتونیونی مثالی از سرایتِ میل مستقیم است: بازیگر اصلی احتمالاً هیچ اعتقادی به ارزش آن تکه گیتار ندارد، اما باز هم به میل افراد دیگری که پیرامونش هستند آلوده می شود.

در مقابل، در مثال برونلو، سرایتِ میلِ غیرمستقیم را داریم: میل کس دیگری به ما سرایت می نماید، چون به وسیله گواهی او به یک باور خاص رسیده ایم. سرایتِ میلِ غیرمستقیم بر گواهی سوار می شود، اما سرایت میل مستقیم چنین نیست.

معمولاً متوقف کردن سرایت میل مستقیم کار دشواری است، چون ما اغلب دست به توجیه آن می زنیم. اگر میلی در خودم پیدا کنم که بر هیچ یک از باورهایم متکی نباشد -یا حتی در تعارض با بعضی از باورهایم باشد- می توانم میلم را توجیه کنم و به توضیحی (من درآوردی) برای این که چرا فلان چیز را می خواهم برسم.

شواهد تجربی پرشماری از روان شناسی اجتماعی داریم که نشان می دهند ما برای توجیه و معنادار جلوه دادنِ کار ها و ترجیحات و امیالمان از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم. وقتی میلی عجیب را در نتیجۀ سرایتِ میلِ مستقیم در خودمان پیدا می کنیم، حتی وقتی آن میل با عمیق ترین باور های مورد قبول ما نیز در تعارض باشد.

باید منتظر این قبیل توجیه های من درآوردیِ بعد از واقعه باشیم (یک مطلب علمی نخوانده بودم که می گفت: کشیدن سیگار در واقع بد نیست؟). این نوع توجیهاتِ من درآوردیِ بعد از واقعه می تواند مانع از دیدنِ اهمیت و نفوذ سرایتِ میلِ مستقیم بشود.

حالا چه کنیم؟ چطور از خودمان در برابر سرایتِ میل حفاظت کنیم؟ خبر بد این است که بخش عمده ای از سرایتِ میلی قابل تشخیص نیست. همانند مسری بودن عواطف، و برخلاف گواهی. در خصوص گواهی ها سازوکار غربالگری بسیار خوبی داریم.

اگر پیش بینی وضع هوا بگوید دارد برف می آید، اما از پنجره بیرون را نگاه کنیم و برفی نبارد، پس هیچ دلیلی نداریم که گواهی پیش بینی وضع هوا را باور کنیم؛ و اگر همۀ شایعاتی که از دوستم بیل شنیده ام دروغ از آب درآید، احتمالاً دیگر شایعات بعدی او را چندان جدی نخواهم گرفت.

اما غربال کردن سرایتِ میل بسیار دشوارتر است. اگر بیل به شما چیزی بگوید، ولی بدانید که ماجرا آن طور که او می گوید نیست، آنچه او در آینده خواهد گفت: را نادیده می گیرید. اگر به باوری برسید که آشکارا با باور های دیگر شما در تناقض باشد، باور جدید غربال خواهد شد (دست کم در اکثر مواقع، وقتی که تناقض واقعاً آشکار باشد)؛ و همین سازوکار غربالگری به حفاظت از ما در مقابل سرایت میل غیرمستقیم هم یاری می نماید، چون سرایت میل غیرمستقیم از گواهی شروع می شود.

اگر باور مربوط به برنلوی 2004 که به وسیله گواهی کسب نموده ام با بسیاری از باور های عمیقاً مورد قبولِ من در تناقض باشد، آن را رد می کنم؛ و از این رو (به وسیله سرایت میل غیرمستقیم) به میل من برای نوشیدن برونلوی 2004 منتهی نخواهد شد. تا جایی که بحث سرایت میل غیرمستقیم در میان باشد، کاملاً حفاظت شده هستیم.

اما سازوکار غربالگری برای سرایت میل مستقیم چه می تواند باشد؟ باور ها یک شبکۀ منسجم تشکیل می دهند، اما امیال این طور نیستند. ما می توانیم امیال متعارض داشته باشیم، و اغلب هم داریم. به طور معمول، من به صِرف این که یک میلِ کسب شده به وسیله سرایت میل مستقیم با بعضی از امیال دیگرم در تعارض است آن را رد نمی کنم. تشخیص تناقض هایی که بین باور ها وجود دارند ساده تر از تشخیص تناقض بین امیال است.

آگهی های بازرگانی سیگار یا نوشیدنی ها شیوه های بسیار کارآمدی برای سرایتِ میل دیگران به امیال ما هستند. این آگهی ها نمی خواهند پیغامی به شما بدهند. اگر هم می خواستند، احتمالاً پیغامی می دادند که تأثیرگذارتر از پیغام هایی از این قبیل باشد که مردان واقعی سیگار های یک برند خاص را می کشند.

این قِسم آگهی ها دنبال به راه انداختن یک میل در شما هستند، می خواهند سازوکار غربالگری شما را دور بزنند، یعنی همان سازوکاری که احتمالاً علیه سیگارکشیدن و مصرف نوشیدنی های قندی است؛ و در این کار بسیار پیروز اند: به رغم این که فکر می کنید فلان برند نوشیدنی های بسیار ناسالمی می سازد که برای شما بد است، اگر آن آگهی کارش را خوب انجام بدهد، به هر حال آن میل را در شما به راه خواهد انداخت.

با این اوصاف، آیا هیچ سازوکار غربالگری ای برای سرایت میل مستقیم نداریم؟ یک گزینه این است: ما خیلی چیز ها را می خواهیم، اما می خواهیم فقط چیز های کمی را بخواهیم. خواستنِ خواستنِ یک چیز همان چیزی است که این نوع خواستن را با خواستن های دیگر متفاوت می نماید؛ لذا این میلِ مرتبه ـ دوم (از مرتبۀ خواستن نه، از مرتبۀ خواستنِ خواستن) را می توان به عنوان یک سازوکار غربالگری برای سرایت میل مستقیم در نظر گرفت.

ما امیالی را غربال می کنیم که نمی خواهیم آن ها را داشته باشیم؛ و امیالی هستند که می خواهیم آن ها را داشته باشیم؛ این دستۀ دوم، امیالی هستند که از غربال رد می شوند و مورد تأیید قرار می گیرند.

این شیوه تناظر خوبی با سازوکار غربالگریِ باور های متکی بر گواهی پیدا می نماید. مشکل اینجاست که بعید است جواب بدهد. امیال مرتبه ـ دوم هم خودشان میل هستند. از این رو، با توجه به این که ما می توانیم امیال مرتبه ـ اول را به وسیله سرایت میل مستقیم کسب کنیم، دلیلی ندارد که نتوانیم امیال مرتبه ـ دوم را هم به وسیله همان سرایت میل مستقیم کسب کنیم. در این صورت چه چیزی ما را از سرایتِ امیال مرتبه ـ دوم حفاظت خواهد نمود؟

مثلاً امیال مرتبه ـ سوم؟ اگر برای مشخص این که کدام یک از امیال مرتبه ـ اول ما آلوده هستند به امیال مرتبه ـ دوم احتیاج داریم، پس برای مشخص این که کدام یک از امیال مرتبه ـ دوم ما آلوده هستند هم به امیال مرتبه ـ سوم احتیاج خواهیم داشت؛ و تا بی نهایت. این سازوکار برای غربال امیالی که به ما سرایت نموده است جواب نخواهد داد.

تمایزی که من بین سازوکار غربالگری باور ها و غربالگری امیال قائل شدم چندان هم مطلق نیست. بسیاری از اوقات غربالگری ما روی باور های غلط درست عمل نمی نماید؛ و همان طور که بعضی از فنون مورد استفاده در روان پزشکی نشان می دهد، بسیاری از اوقات بعضی از امیال ناخواسته غربال می شوند، برای مثال، اگر تعارض بین آن ها کاملاً بدیهی بشود.

اما با این که برای غربالگریِ باور ها یک سازوکار پیش فرض وجود دارد، چنین سازوکار پیش فرضِ قابل قیاسی برای امیال وجود ندارد؛ و این پیغامد های بالقوۀ مهمی برای طرز فکر ما راجع به خویشتن دارد.

امیال ما تغییر می نمایند. پرسش این است که چه چیزی آن ها را تغییر می دهد؟ ما بسیاری از امیالمان را به وسیله سرایت میل کسب می کنیم، و هیچ غربالگری واقعی ای روی این امیال انجام نمی شود. اما این بدین معناست که ما بسیاری از امیالمان را، به یک معنا، از افرادی که پیرامون ما هستند به ارث می بریم.

یکی از پیغامد های ریشه ایِ این بحث این است که در پرتو این ملاحظات ما چطور باید دربارۀ خویشتن فکر کنیم. یک طرز فکر شایع دربارۀ خویشتن، که دست کم به قرن هجدهم و دیوید هیوم بازمی شود، این است که خویشتن عبارت است از مجموعۀ همۀ امیال ما (در کنار بعضی حالات ذهنی دیگر). اما اگر این طور باشد، پس کیستی ما (یا خویشتن) تا حد زیادی نتیجۀ سرایت میل تصادفی است.

ما می دانیم که به نحوی نظام مند از این امکان که خویشتنِ آیندۀ ما می تواند با خویشتنِ کنونی ما متفاوت باشد چشم پوشی می کنیم. به این ماجرا توهم انتها تاریخ 4 می گویند: تمایل داریم خویشتنمان را یک محصول تمام شده در نظر بگیریم، اما به هیچ وجه این طور نیست؛ و این توهم انتها تاریخ احتمال این را که کوشش کنیم برای امیالی که به وسیله سرایت میل مستقیم کسب نموده ایم توجیه های پس از واقعه فراهم آوریم، حتی بیشتر هم می نماید؛ بنابراین خویشتن تغییر می نماید.

پرسش این است، چقدر از این تغییر تحت کنترل ماست؟ مقداری از آن: ما روی باور های جدیدی که کسب می کنیم کنترل کاملاً خوبی داریم؛ و حتی می توانیم روی امیال واقعاً رام نشدنی و جنون آمیز هم کنترل داشته باشیم. اما کنترل کامل نداریم. سرایت میل مستقیم می تواند تأثیری واقعی در این که چه کسی هستیم و چه کسی خواهیم شد داشته باشد؛ این چیزی است که باید آن را بسیار جدی بگیریم.

پی نوشت ها:

این مطلب را بینس نانسی نوشته است و در تاریخ 19 ژوئن 2019 با عنوان Catching desires در وب سایت ایان منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 20 مرداد 1398 با عنوان وقتی چیزی را می خواهیم، اما نمی دانیم چرا و ترجمۀ محمدابراهیم باسط منتشر نموده است.

بینس نانسی (Bence Nanay) استاد فلسفه در دانشگاه انتوِرپ بلژیک و پژوهشیار ارشد در دانشگاه کیمبریج است. او اخیراً کتاب زیبایی شناسی به منزلۀ فلسفۀ ادراک (Aesthetics as Philosophy of Perception) (2016) را منتشر نموده است.

[1]desire infection

[2]self

[3]فیلم کالت (cult movie): فیلمی است که هواداران پروپاقرص دارد و این ها شکل یک جماعت یا فرقه را پیدا می نمایند [مترجم].

[4]end of history illusion

tafreh.ir: وبلاگ خبری، تحلیلی طفره

namasho.ir: وبلاگ فناوری، گردشگری و مسافرت نماشو

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: فرادید
انتشار: 27 آبان 1400 بروزرسانی: 27 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 10223

به "بیشتر کار هایی که در زندگی می کنیم مطابق میل اطرافیانمان است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیشتر کار هایی که در زندگی می کنیم مطابق میل اطرافیانمان است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید