ترکیب نهایی کشورهای مطرح اعلام شد

به گزارش بلاگ پو، به گزارش خبرنگاران، هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 جاکارتا با حضور 30 کشور در رشته کشتی از جمله کشورهای مطرحی همچون ایران، ازبکستان، قزاقستان، هند، قرقیزستان، کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی، چین و مغولستان برگزار می شود.

ترکیب نهایی کشورهای مطرح اعلام شد

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بازی های آسیایی 2018 طبق برنامه در روزهای 28 تا 31 مردادماه در جاکارتا اندونزی برگزار خواهد شد که ترکیب نهایی کشورهای مطرح شرکت‌کننده در این مسابقات که برخی از آنها از کشتی گیران روسی الاصل هم بهره می برند به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

ایران:57 کیلوگرم: رضا اطری (برنز آسیا)65کیلوگرم: مهران نصیری74کیلوگرم:‌ مصطفی حسین خانی (برنز جهان- قهرمان آسیا)86کیلوگرم: حسن یزدانی (قهرمان المپیک و جهان)97کیلوگرم: علیرضا کریمی (برنز جهان - قهرمان آسیا) 125کیلوگرم: پرویز هادی (قهرمان آسیا و بازی های آسیایی)قزاقستان:57 کیلوگرم: ژاندوس اسماعیل اف65 کیلوگرم: سایاتبک اوکاسوف74 کیلوگرم: دنیار کایسنف86 کیلوگرم: آدیلیت داولومبایف (دارنده مدال نقره آسیا)97 کیلوگرم: باخدولت آلمنتای (دارنده مدال برنز جوانان جهان)125 کیلوگرم: اولگ بولتینهند:57 کیلوگرم: ساندیپ تومار (قهرمان آسیا)65 کیلوگرم: باجرانگ (قهرمان آسیا- نقره زیر 23 سال جهان)74 کیلوگرم: سوشیل کومار (قهرمان جهان - نقره و برنز المپیک)86 کیلوگرم: پاوان کومار97 کیلوگرم: ماسام خاطری125 کیلوگرم: سومیتمغولستان:57 کیلوگرم: بک بایار اردنبات (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)65 کیلوگرم: باتمانگی باتچولون(دارنده مدال برنز آسیا74 کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا)86 کیلوگرم: اویتومن اورگودول (دارنده مدال نقره آسیا)97 کیلوگرم: اولزیسایخان باتزول125 کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن (دارنده مدال نقره آسیا)ژاپن:57 کیلوگرم: یوکی تاکاهاشی (طلای جهان 2017)65 کیلوگرم: دایچی تاکاتانی (نقره آسیا 2018)74 کیلوگرم: یوهی فوجینامی (برنز جهان 2017)86 کیلوگرم: شیرایی شوتا97 کیلوگرم: تاکشی یاماگوچی125 کیلوگرم: نوبویوشی آراکیداازبکستان:57 کیلوگرم: محمودجان شاوکاتوف (دارنده مدال نقره جوانان جهان و نقره آسیا)65 کیلوگرم: سراج الدین حسن اف یا تیمورجان عثمان اف(دارنده مدال برنز جهان)74 کیلوگرم: بکزاد عبدالرحمن اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)86 کیلوگرم: رشید قربان اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)97 کیلوگرم: ماگومد ابراگیم اف (دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان آسیا)125 کیلوگرم: دیوید مودزمانشویلی (دارنده مدال نقره المپیک، مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)قرقیزستان:57 کیلوگرم: علی بیک تاشماتوف65 کیلوگرم: آیبک عثمان اف یا ارنظر آکمات علی یف74 کیلوگرم: مسلم اولویف (قهرمان آسیا)86 کیلوگرم: بختیار کاراگول اولو یا علی حاجی گامید گادجیف(قهرمان جوانان اروپا)97 کیلوگرم: ماگومد موسی یف (قهرمان آسیا)کره جنوبی:57 کیلوگرم: کیم سئونگ گئون65 کیلوگرم: لی سئونگ چول (نقره آسیا)74 کیلوگرم: مین بیونگ گونگ86 کیلوگرم: گوان اوک کیم(برنز بازی های آسیایی) 97 کیلوگرم: کیم جائه گانگ (قهرمان آسیا)125 کیلوگرم: نام کیونگ جین (برنز بازی های آسیایی)چین:57 کیلوگرم: لیو مینگ هیو65 کیلوگرم: یرلان بک کاتال (برنز بازی های آسیایی)74 کیلوگرم: ویو وی 86 کیلوگرم: بی شنگ فن97 کیلوگرم: یانگ چائو کیانگ125 کیلوگرم: ژیویی دنگ (برنز آسیا)تاجیکستان:57 کیلوگرم: حکمت الله وحیداف65 کیلوگرم: عبدالقاسم فیضی یف74 کیلوگرم: گامید جلیل اف86 کیلوگرم: بهادر کودیروف97 کیلوگرم: رستم اسکندری(نقره آسیا)125کیلوگرم: فرهاد آناکولوف(برنز آسیا)ترکمنستان:65کیلوگرم: بختیار بورجاکوف74کیلوگرم: دولت میرات اورازگولیف86کیلوگرم: آزات گاجی یف97 کیلوگرم: ضیا محمد صفراف125 کیلوگرم: صحبت ولی یفکره شمالی:57 کیلوگرم: کوم سانگ کانگ (قهرمان آسیا 2018)65 کیلوگرم: کوک گوانگ کیمبحرین:74 کیلوگرم: آدام باتیروف (قهرمان آسیا و برنز و نقره قهرمانی اروپا)

کشتی فرنگی:ایران:60 کیلوگرم : مهرداد مردانی67کیلوگرم: محمد رضا گرایی77کیلوگرم : محمد علی گرایی (برنز جهان - نقره قهرمان آسیا)87 کیلوگرم : حسین نوری (برنز جهان- قهرمان آسیا)97 کیلوگرم: علی اکبر حیدری 130 کیلو گرم: بهنام مهدی زاده (قهرمان آسیا)قزاقستان:60 کیلوگرم: میرامبک آیناگولوف (دارنده مدال نقره جهان)67 کیلوگرم: آلمات کبیسپایف (دارنده مدال نقره و برنز جهان- قهرمان آسیا)77 کیلوگرم: آسخات دل محمداف (قهرمان آسیا)87 کیلوگرم: عظمت کاستوبایف97 کیلوگرم: یرولان ایسکاکوف (قهرمان آسیا)130 کیلوگرم: نورماخان تینالیف (دارنده مدال برنز جهان- قهرمان آسیا)هند:60 کیلوگرم: گیانندر67 کیلوگرم: مانیش77 کیلوگرم: گورپریت سینگ87 کیلوگرم: هارپریت سینگ97 کیلوگرم: هاردیپ130 کیلوگرم: ناونژاپن:60 کیلوگرم: شینیبو اوتا (نقره المپیک 2016- طلای آسیا 2018)67 کیلوگرم: تسوچیکا شیمویامادا (نقره آسیا-2018)77 کیلوگرم: شوهی یابیکو87 کیلوگرم: ماساتو سومی (نقره آسیا- 2018)97 کیلوگرم: یوتا نارا130 کیلوگرم: آراتا سونوداازبکستان:60 کیلوگرم: اسلام جان بهرام اف (دارنده مدال برنز جوانان جهان)67 کیلوگرم: المراد تسمرادوف (دارنده مدال برنز المپیک و جهان و قهرمان آسیا)77 کیلوگرم: بالین نالگیف87 کیلوگرم: رستم آساکولوف (دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا)97 کیلوگرم: جهانگیر توردیف130 کیلوگرم: مومین جان عبداله یف (دارنده مدال نقره آسیا)قرقیزستان:60 کیلوگرم: کانیبک ژولچوبیکوف (قهرمان آسیا)67 کیلوگرم: امانتور اسماعیل اف77 کیلوگرم: آگژول محمود اف(قهرمان آسیا)87 کیلوگرم: سامات شیرداکوف97 کیلوگرم: اوزور ژوژوپبیکوف (برنز آسیا)130 کیلوگرم: مورات رامونوف (نقره آسیا)کره جنوبی:60 کیلوگرم: کیم سئونگ هاک (برنز جهان)67 کیلوگرم: ریو هان سو (طلا و نقره جهان)77 کیلوگرم: کیم هیون وو (طلا و برنز المپیک، طلا و طلا و برنز جهان)87 کیلوگرم: پارک هائه گیون97 کیلوگرم: چو هیو چول 130 کیلوگرم: کیم مین سئوک (برنز آسیا)چین:60 کیلوگرم: سایلیک والیهان67 کیلوگرم: گائو کوان ژانگ (برنز زیر 23 سال جهان و برنز آسیا)77 کیلوگرم: بین یانگ (قهرمان آسیا) 87 کیلوگرم: فی پنگ (برنز آسیا)97 کیلوگرم: دی ژیائو (نقره بازی های آسیایی)130 کیلوگرم: لینگ ژی منگتاجیکستان:67 کیلوگرم: مبین جان احمداف77کیلوگرم: بختیار حسن اف(برنز آسیا)130 کیلوگرم: سوخروج عزیزافترکمنستان:60کیلوگرم: رستم نظراف67 کیلوگرم: سیداله تازایف(برنز جوانان جهان)77 کیلوگرم: شرمت پرمانوف (دارنده مدال برنز آسیا و بازی های آسیایی)87 کیلوگرم: شیهاز اویلیکوف130 کیلوگرم: سلیمان ولی یفکره شمالی:60 کیلوگرم: سی یونگ ری (نقره آسیا 2018)67 کیلوگرم: میونگ چول کیم

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: mehrnews.com
انتشار: 9 مهر 1400 بروزرسانی: 9 مهر 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 41

به "ترکیب نهایی کشورهای مطرح اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ترکیب نهایی کشورهای مطرح اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید