تصویب جزئیات طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی

به گزارش بلاگ پو، به گزارش خبرنگاران، آنالیز جزئیات طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی موضوع دستور جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با حک و اصلاحات لازم با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

تصویب جزئیات طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی

عدم بازگشت طرح به کمیسیون

یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد پیشنهاد چند عضو شورای شهر تهران نهاده شد، بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون تلفیق بود که محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران با ابراز موافقت با این پیشنهاد به 15 پیشنهاد وارده برای اصلاح این دستور جلسه اشاره نمود و گفت: تعداد زیادی از این پیشنهادات توسط اعضایی ارسال شده است که عضو کمیسیون تلفیق بوده اند و با توجه به اینکه حساسیت اعضا نسبت به این موضوع بالا است پیشنهاد می گردد که برای انجام اصلاحات لازم به کمیسیون تلفیق بازگردد. سید محمود میرلوحی نیز در تائید این پیشنهاد گفت: استرداد به کمیسیون برای زمانی پیش بینی شده است که تعداد اصلاحات زیاد بوده و اعمال آنها در صحن می تواند روح طرح را بر هم بریزد از این روی بازگشت طرح به کمیسیون تلفیق هیچ ضرری نداشته و این کمیسیون تا هفته آتی هم می تواند به صحن بیاید. اما این پیشنهاد با عدم کسب آرا لازم به تصویب نرسید و اعضا به آنالیز این طرح ادامه دادند.انتشار محدوده توده گذاری در قالب طرح یکی دیگر از پیشنهادات این دستور جلسه تغییر عنوان کروکی های معماری به توده گذاری بود که در طرح به معین محل مورد نظر می پراخت. علی اعطا، رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران خواهان این تغییر بود که در این باره گفت: واژه کروکی های معماری در اصطلاح تخصصی دارای بار معنایی خاصی است که استفاده از آن شهرداری را ملزم به اقداماتی می نماید که منظور نظر این طرح نیست از این روی خوب است که به جای آن از واژه محدوده توده گذاری با ابعاد دقیق استفاده گردد. این پیشنهاد با 17 رای موافق از 18 عضو حاضر در شورای شهر تهران به تصویب رسید.انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول در طرح دیگر پیشنهاد علی اعطا به تغییر بندی بود که به انتشار اسامی اشخاص مسئول در طرح می پرداخت که با رای اعضای شورای شهر تهران مقرر شد تا اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام طراح، ناظر و مجری ذیصلاح در قالب این طرح انتشار یابد.الزام شهرداری به انتشار اطلاعات فنی و ملکی افشین حبیب زاده دیگر پیشنهاد دهنده این طرح نیز خواهان انتشار شناسنامه فنی و ملکی در قالب این طرح شد و گفت: بسیاری از اطلاعاتی که امروز به دنبال آن هستیم موضوعاتی است که در قالب اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی تصویب شده اما اجرایی نشده است می توان یافت و تهیه آن از ضروریات است. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران اما گفت که این اطلاعات زیادی را طلب می نماید و ممکن است کار را با مشکل روبرو کند. حبیب زاده در عین حال گفت: شهرداری با تهیه این شناسنامه مسئله ای ندارد و دلیل توقف آن را عدم اجرای طرح مجری ذیصلاح دانست. علی اعطا در موافقت با این پیشنهاد گفت: شناسنامه فنی و ملکی پس از ساخت و ساز به انتشار اطلاعاتی می پردازد که بر ضوابط شهرسازی دلالت دارد که با وجود الزام آن هنوز اجرایی نشده است. در نهایت این موضوع نیز با 18 رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.شیوه نامه رسیدگی به اعتراضات توسط شهرداری تدوین می گردد چهار پیشنهاد دیگر در قالب این طرح به نحوه رسیدگی به شکایات اختصاص داشت که مورد نقد و نظر اعضای شورای شهر تهران نهاده شد. ابتدا محمد علیخانی خواهان تهیه شیوه نامه ای توسط کمیسیون معماری و شهرسازی برای رسیدگی به اعتراضات در قالب این طرح شد تا بر اساس آن ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این طرح تهیه و ابلاغ گردد. سید حسن رسولی با بیان موضوعی قانونی گفت که تهیه این شیوه نامه کاری اجرایی است و شورا نباید این شیوه نامه را تهیه کند و بر همین اساس می توان به معاونت معماری و شهرسازی این ماموریت ابلاغ گردد. احمد مسجد جامعی نیز در رابطه با همین بحث به موضوع شکایت افرادی که اطلاعاتشان به اشتباه منتشر شده اشاره نمود و گفت: این حق این افراد است که نسبت به اصلاح اطلاعات منتشر شده در شناسنامه فنی و ملکی اقدامات لازم را انجام دهند و باید شیوه ای برای این موضوع دیده گردد. ناهید خداکرمی همچنین خواهان انتشار اطلاعات مربوط به پروژه های شهری شد. در خاتمه آنالیز پیشنهادات از سوی چند تن از اعضا پیشنهاد اضافه شدن ماده ای جهت عملی شدن نظارت مردمی و سازو کار نظارت و تخلف برای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و ارایه شیوه نامه اعلام تخلف 2 ماه بعد از مصوبه از سوی شهرداری مطرح شد که این مهم نیز با اجماع اعضا به تصویب رسید.اعلام اطلاعات وضع موجود ملک پیش از ساخت در صورت وجود اطلاعات در شهرداری دیگرموضوع مورد بحث در این جلسه به انتشار اطلاعات وضع موجود ملک پیش از ساخت بنا اختصاص داشت که علی اعطا خواهان اصلاح آن شد و گفت: اگر این مورد اصلاح نگردد در نتیجه نیروهای شهرداری برای تکمیل اطلاعات ملزم به ورود به داخل املاک هستند که باید مورد اصلاح قرار گیرد. سید محمود میرلوحی نیز در همین بحث انتشار اطلاعات را مفید ارزیابی کرد و گفت: امروز بیشتر فسادهایی که در حوزه شهرسازی دیده می گردد ناشی از عدم اطلاع مردم از حقوقشان و ظرفیت هایی است که ملکشان دارد از این روی انتشار این اطلاعات می تواند بسیاری از مراجعات بی دلیل را کاهش دهد. در نهایت این پیشنهاد با 13 رای موافق به تصویب رسید.اضافه کرده شدن لایه پهنه های فرهنگی و تاریخی میراثی در طرح تفصیلی در ابتدای آنالیز این دستور جلسه احمد مسجد جامعی پیشنهاد کرد اطلاعات بناهای میراثی و فرهنگی در نقشه مکانی شهر تهران گنجانده گردد و ذیل ماده 1 که مربوط به فضاهای سبز است آورده گردد. وی توضیح داد: تهیه چنین لایه ای همچون موضوع باغات و فضای سبز می تواند همه مردم را در جریان تخریب بناهای ارزشمند و تاریخی شهر تهران قرار داده و عزمی عمومی را برای جلوگیری از این اقدام پدیدار سازد. علی اعطا اما در همین خصوص گفت: ماده 1 مربوط به پرونده هایی است که از ابتدای سال 97 اقدام به اخذ پروانه نموده اند و اگر پرونده ای میراثی باشد پروانه برای آن بلاموضوع است بنابراین اطلاعات میراثی در دل این ماده نمی گنجد. بهاره آروین نیز اضافه کرد: این موضوع دارای اهمیت است اما به جای ماده 1 باید در ماده 3 گنجانده گردد. که در نهایت این مهم با رای تمامی اعضای شورای شهر تهران با جانمایی در ماده 3 به تصویب اعضا رسید.انتشار اطلاعات پروژه های سرمایه گذاری قبل و بعد از انعقاد قرار داد محمد سالاری، خواهان انتشار اطلاعات پروژه های سرمایه گذاری شهرداری قبل و بعد از انعقاد قرارداد با شهرداری شد و گفت: اصل این موضوع مورد مطالبه همه اعضای شورا است و آن این است که اگر اطلاعات افراد منتشر می گردد باید اطلاعات شهرداری نیز در قرارداد با اشخاص حقیق و حقوقی برای شفاف سازی، معین گردد. سید حسن رسولی در همین خصوص خواهان برطرف ابهام در خصوص پروژه های سرمایه گذاری شد. سالاری توضیح داد: این موضوع تنها پروژه های مشارکتی را شامل نمی گردد و هدف از آن اینست زمانی که می گوییم کوچکترین خطا باید معین گردد نباید از پروژه های بزرگ حرفی زده نگردد. شهربانو امانی نیز در همین راستا بیان کرد: پروژه های بزرگ مقیاس مهم است و زمانی که در خصوص تخلفات یک شهروند حساس هستیم نباید پروژه های بزرگ شهر را در نظر نگیریم. نماینده شهرداری نیز اعلام موافقت کامل شهرداری با این پیشنهاد را گفت. بهاره آروین، مخبر کمیسیون تلفیق نیز به پیشنهاد مشابه مجید فراهانی اشاره نمود و موافقت خود را با آن گفت. در نهایت این پیشنهاد نیز با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. در ادامه آنالیز این طرح علی اعطا پیشنهاد حذف لغت کاربری و اضافه کردن زیر پهنه را داد و گفت: در طرح جامع و تفصیلی نرم تعریف شده ای به نام کاربری نداریم و جایگزین آن پهنه و زیر پهنه است. وی ادامه داد نظام پهنه بندی شرح می دهد در هر پهنه عملکرد های مختلف با فرمول های مجاز چگونه باید باشد و لذا کلمه کاربری که یک لغت صلب بوده باید حذف گردد. بهاره آروین نیز در ادامه گفت: با حذف کلمه کاربری مخالفم چون اطلاعات برای مردم قابل فهم نخواهد بود. در نهایت این پیشنهاد نیز با موافقت اعضا به تصویب رسید.سرمایه های سبز در لایه های طرح تفصیلی قرار می گیرد در ادامه زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست پیشنهاد داد باغات شناسایی شده در لایه عرصه های مشجر به عنوان سرمایه های سبز شهر در طرح گنجانده گردد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا واقع شد.عدم انتشار نام مالکان در انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی در ادامه حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری نیز پیشنهاد ممنوعیت انتشار اطلاعات فردی مالکان در جهت حفظ حریم خصوصی را بیان کرد و گفت: ما می خواهیم فرایند را شفاف کنیم و کاری به اشخاص نداریم و نباید اسامی مطرح گردد. سید محمود میر لوحی گفت: در بند 10 ماده 1 نام مهندسین مرتبط داریم اگر بیایم این موضوع را مطرح کنیم باید اطلاعات دیگر ازقبیل مهندسین ناظر را هم پنهان کنیم. حجت نظری نظری گفت: این موضوع کاملا بحث حریم خصوصی مالک را مدنظر دارد و باید تلاشمان بر این باشد ابهامات را از بین ببریم که در این صورت اتفاق بهتری خواهد افتاد. در نهایت این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا واقع شد.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 14 مهر 1400 بروزرسانی: 14 مهر 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 2324

به "تصویب جزئیات طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصویب جزئیات طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید