طرح گروه 20 برای گردشگری

به گزارش بلاگ پو، تهران (پانا) - سازمان دنیای گردشگری و بخش گردشگری گروه 20 (20 اقتصاد برتر دنیا) چارچوب کلی طرح العلا برای توسعه جوامع به وسیله گردشگری را به ریاست ریاض در اکتبر 2020 ایجاد کردند تا پتانسیل های گردشگری را به عنوان ابزاری موثر برای ارتقای جامعه فراگیر و دستیابی به توسعه پایدار در راستای چهار هدف توانمندسازی مردم با ایجاد شرایطی برای پیشرفت همه افراد، محافظت از کره زمین با کوشش های جمعی و شکل دادن مرزهای جدید با اتخاذ برنامه هایی جهت بهره گیری مستقیم مزایای نوآوری و استراتژی های طولانی مدت با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط این عرصه استفاده نمایند.

طرح گروه 20 برای گردشگری

به گزارش دنیای اقتصاد، گردشگری یکی از منابع مهم درآمدی گروه 20 به شمار می رود که حدود 6 درصد از فراوری ناخالص داخلی آن با درآمد 1200 میلیارد دلاری مربوط به این بخش را دربر می گیرد و همچنین بخش عظیم بازار گردشگری دنیا با سهم 68 درصدی از کل گردشگران بین المللی معادل 997 میلیون نفر به این 20 اقتصاد عظیم دنیا تعلق دارد. به همین دلیل این گروه با همکاری سازمان دنیای گردشگری به منظور بازیابی و رونق مجدد بازار گردشگری خود و همچنین سراسر دنیا برنامه ای در چارچوب 4 رویکرد و رکن(ستون) اصلی توانمندسازی توریستی، حفاظت از کره زمین، شکوفایی و رونق رفاه و همکاری و مشارکت تمامی نهادها کلید زده اند.

اگرچه چارچوب این طرح، کشورهای گروه 20 را مورد خطاب قرار می دهد؛ اما الگویی برای تمامی دولت ها و سهامداران اصلی در بخش گردشگری همچون دولت های منطقه ای و محلی، بخش خصوصی، انجمن های بازار گردشگری، جامعه مدنی و گردشگران به شمار می آید. همچنین با استفاده از آن سازمان های بین المللی با اولویت قرار دادن گردشگری به عنوان ابزاری موثر برای پیشبرد و ایجاد و تقویت همکاری بین دولت ها و بخش خصوصی و حمایت از جوامع محلی می شوند. کشورهای گروه 20 باتوجه به سه رکن توسعه پایدار در ابعاد مالی، اجتماعی و زیست محیطی به عنوان مولفه های فرعی چارچوبی برای اندازه گیری پایداری بخش گردشگری در جوامع اتخاذ نموده اند که درحال حاضر در یازده کشور اتریش، کانادا، فیجی، آلمان، ایتالیا، مکزیک، هلند، فیلیپین، عربستان سعودی، سوئد و تایلند به اجرا درآمده است.

آنالیز ها از آینده بازار گردشگری در این کارگروه نشان می دهد: در حال حاضر، دنیا تغییرات گسترده و تحول آفرینی را تجربه می نماید که توسط پیشرفت فناوری، تغییرات جمعیتی، تغییر در عادات مصرف نمایندگان، تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی و دنیای سازی نمایان می گردد. این عوامل همراه با نابرابری های مداوم و تاثیرات گسترده همه گیری کووید-19 بر بخش گردشگری تاثیر می گذارند. جابه جایی های اجتماعی همچون پیرشدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، افزایش درآمد در اقتصادهای درحال ظهور و تغییر تقاضای افراد در تجربه های پایدار و تحول پذیر پیامدهای مختلفی را بر گردشگری و توسعه آن ایجاد نموده است. مجموعه این عوامل می تواند برای توسعه و احیای مجدد جوامع روستایی مفید باشد و از این طریق معیشت بهتر آنها را تامین کند. همچنین فناوری های جدید، روبات های خدماتی مجهز به هوش مصنوعی و استفاده از داده ای گسترده منبع اصلی نوآوری و کارآیی است که تغییرات اساسی در نحوه ارائه و مصرف خدمات گردشگری ایجاد می نماید. این تحولات در فناوری ها اگر به خوبی توسعه یابد و مورد بهر وری قرار گیرد، می توانند منجر به توانمندسازی جوامع و اقتصاد آنها گردد و امکان دسترسی به فرصت ها و کارآفرینی را برای جوامع محروم و گروه های که تا پیش از این سهمی در اقتصاد گردشگری نداشتند، فراهم نمایند.

همچنین تحولات در صنعت حمل ونقل با کاهش سوخت کربن دار با ایجاد زیرساخت های سبزتر، مدیریت کارآمد منابع و بهبود حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی همراه با پیشرفت های تکنولوژی تسهیل می گردد. تغییرات اقلیمی با اشکال مختلف تاثیرگذار تبعیض گروه ها و جوامع بسیار محروم و آسیب پذیر در ارتباط است. بنابراین محصولات گردشگری متناسب با حمایت از محیط زیست این گروه ها را قادر می سازد تا از رقابت، مقاومت و پایداری بیشتری برخوردار شوند.

برای شناسایی یک جامعه باید معیارهای آن را نیز در نظر گرفت که بر سه عامل معینات جامعه، وجود عوامل توانمندساز که پتانسیل گردشگری آن را معین می نماید و بر تعهد و علاقه خود جوامع پایدار است. جامعه شامل گروهی از افراد با بعضی ویژگی های مشترک است و در گفتمان دنیای عمدتا براساس موقعیت جغرافیایی و سطح توسعه مالی منوط به حس تعلق، هویت، ارزش ها و اعتقادات مشترک تعریف می شوند. در کنار ویژگی های جامعه، فرآیند انتخاب باید شامل امکاناتی برای توسعه گردشگری باشد که هم از تقاضا در توسعه گردشگری فعلی، همجواری با با بازارهای مبدأ، مکانیزم های سرمایه گذاری، سازوکارهای سیاست گذاری برخوردار گردد و هم مبتنی بر تامین جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی، زیرساخت های موجود در حمل ونقل، بهداشت و امنیت باشد که تمامی این راهبردها براساس تعهد و علاقه خود جامعه، مشارکت بخش های دولتی و خصوصی و سازمان های دنیای در راستای دستیابی به یک مدل جدید از دولت امکان پذیر است. این مشارکت سه جانبه منجر به همزیستی جوامع جهت دستیابی به توسعه محلی و پایدار می گردد که امکان توسعه محصولات گردشگری و تامین منافع متقابل و انعطاف پذیری جامعه پایدار را فراهم می نماید. تحقق این امر نه تنها بر افزایش کیفیت محصولات تاثیرگذار است، بلکه مشمول افراد بیشتری در این دامنه خواهد شد.

همه گیری کرونا در دنیا، نمایانگر یک بحران بهداشتی، مالی و اجتماعی بی سابقه برای بخش گردشگری است که بین 100 تا 120 میلیون شغل را در معرض خطر قرار داده است. کووید-19 بر شرکت های متوسط و کوچک و زنان و جوانان بیشترین تاثیر را داشته که براین اساس نیازمند اقدامات مهمی جهت حمایت از میلیون ها نفر است. این امر فرصتی را برای مشارکت و همکاری تمامی فعالان مرتبط با این عرصه در جهت رفاه جوامع به وجود می آورد. این همه گیری بر اهمیت و لزوم توسعه و ترویج گردشگری داخلی، منطقه ای و محلی با همکاری تمامی ذی نفعان تاکید دارد و منجر به همبستگی و همکاری تمامی نهادهای ملی و بین المللی برای مدیریت بحران به ویژه مربوط به سفرهای بین المللی شده است. همچنین همه گیری کرونا فرصتی را برای بهبود تغییرات اقلیمی، تسریع در تحول دیجیتالی، نوآوری و پایداری در بخش گردشگری ایجاد نموده است.

باتوجه به ارزش فعلی و پتانسیل رشد گردشگری به عنوان پویاترین، مقاوم ترین و سریع ترین بخش مالی، این بخش پس از بحران کووید-19 به وسیله کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جوامع شهری و روستایی منجر به رشد مالی در کشورهای گروه 20 و حتی فراتر از آن خواهد شد. باتوجه به اینکه نقش گردشگری به عنوان یک آسان نماینده برای توسعه جامعه فراگیر، تدوین و اجرای سیاست ها نادیده گرفته می گردد برای بهره گیری از تمامی ظرفیت های گردشگری برای پیشبرد توسعه جامع جوامع، نیازمند یک برنامه منظم و در چارچوب مبانی جهت غلبه بر چالش های فعلی است. چارچوبی که باید برای مناطق توسعه نیافته، گروه های محروم همچون زنان، اقلیت های قومی، جوانان و بیکاران به اجرا دربیاید و روی 9 اصل مهم ظرفیت سازی برای مشاغل و فرصت ها، ارتقا نقش زنان در جوامع، تقویت نوآوری، دیجیتالی شدن و کارآفرینی، توانمندسازی جوامع محلی، تامین زیرساخت ها و خدمات، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، ایجاد گردشگری برای همه با جامعه فراگیر، افزایش اشتغال و مشاغل و توسعه عمومی و خصوصی جوامع به سوی الگوی جدید حکمرانی متمرکز گردد.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 37180

به "طرح گروه 20 برای گردشگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح گروه 20 برای گردشگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید