فراخوان معرفی چهره های آب کشور در پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب

به گزارش بلاگ پو، دبیرخانه همایش بزرگداشت روز ملی آب، مصادف با پنجمین سال برگزاری این رویداد در نظر دارد گامی مؤثر در راستای شناسایی هر چه بهتر خدمت گزاران این حوزه بردارد. از این رو کمیته داوران از افراد واجد شرایط (حقیقی و حقوقی) دعوت می نماید با مراجعه به وب سایت همایش به آدرس http://waterday.awnrc.com در فراخوان شرکت نمایند.

فراخوان معرفی چهره های آب کشور در پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهار سال گذشته با هدف آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسئله آب و همچنین با موضوع شعار روز جهانی آب با مشارکت سازمان های متولی، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی اقدام به برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی آب نموده است. در اجرای این تصمیم دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران مستقر است.

در چهار سال گذشته تقدیر از خدمت گزاران به آب و چهره های آب کشور یکی از مهم ترین بخش های این همایش و فرصتی هر چند کوچک برای قدردانی و سپاس از دلسوزان و زحمتکشان این عرصه بوده است.

بخش های فراخوان شامل دو محور می گردد:

 1. بهره وری آب در بخش کشاورزی (زراعت و باغبانی)
 2. بهره وری آب در بخش صنعت شامل بازچرخانی آب در شهرک های صنعتی و کارخانه ها و بازیافت پساب و فاضلاب
 3. بهره وری آب در بخش شرب (مصارف خانگی) و خدمات (مصارف غیر خانگی)
 4. خیرین، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در بخش آب رسانی، آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت بهینه منابع آب
 5. مشارکت نمایندگان مردمی در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
 6. سرمایه گذاران بخش غیردولتی (خصوصی) در پروژه های آب کشور
 7. ارائه دهندگان فناوری های نوین و استارت آپ های فعال در زمینه آب و پساب
 8. چهره های علمی، فرهنگی و هنری فعال در حوزه آب
 9. اشاعه دهندگان فرهنگ بومی آب ایران
 10. منتخبین دانشجویی و دانش آموزی در پروژه های تحقیقاتی در استفاده بهینه از منابع آب

اطلاعات مورد نظر در هر بخش:

خواهشمند است پس از پر کردن فرم ثبت نام، اطلاعات خواسته شده در هر بخش را در قالب فرم پیوست ارسال کنید. بدیهی است امتیازدهی و تصمیم گیری داوران منوط به اطلاعات ارسال شده به دبیرخانه است:

 1. بهره وری آب در بخش کشاورزی

باغبانی و زراعت:

 • نوع سامانه آبیاری در باغ یا مزرعه
 • انجام عملیات بهینه در باغ یا مزرعه
 • میزان عملکرد محصول
 • سطح زیر کشت
 • حجم آب مصرفی
 1. بهره وری آب در بخش صنعت شامل بازچرخانی آب در شهرک های صنعتی و کارخانه ها و بازیافت پساب و فاضلاب
 • میزان آب مصرفی به ازای واحد فراوری متناسب با نوع محصول در مقایسه با واحدهای مشابه
 • میزان پیاده سازی روش های صرفه جویی در مصرف آب (با اجرای راهکارهایی نظیر نصب سیستم و تأسیسات کاهنده و هوشمند مصرف آب، اجرای سیکل بسته آب در بخش های مختلف؛ به کارگیری شیرآلات و تأسیسات و تجهیزاتی که در کاهش هدر رفت آب مؤثر است، استفاده از گیاهان کم آب بر و اجرای سیستم قطره ای برای آبیاری فضای سبز ایجاد شده و غیره
 • به کارگیری روش های بازچرخانی و استفاده مجدد از بخش یا بخش هایی از پساب فراوریی در داخل واحد و تصفیه آن برای آبیاری فضای سبز یا تأمین بخشی از آب صنعتی مورداحتیاج
 • میزان کاهش مصرف آب به ازای واحد محصول فراوریی
 • جمع آوری آب باران و رواناب جهت کاهش وابستگی به شبکه یا منبع تأمین آب
 • رعایت کامل میزان مصرف آب حداکثر مجاز بر اساس ظرفیت قراردادی انشعاب آب
 • پرداخت به موقع و مستمر قبوض آب بهاء مصرفی و نداشتن انشعاب آب غیرمجاز
 • میزان اقدام در زمینه فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب و سازگاری با کم آبی
 • رعایت حدود کیفی تخلیه فاضلاب و اجرای سیستم پیش تصفیه یا تصفیه فاضلاب (در صورت احتیاج)
 • دارا بودن برنامه برای مدیریت مصرف آب در زمان های اوج مصرف
 1. بهره وری آب در بخش شرب (مصارف خانگی) و خدمات (مصارف غیر خانگی)
 2. خیرین، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در بخش آب رسانی، آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت بهینه منابع آب

خیرین آبخیزداری، آبخوان داری و آب رسانی:

 • اشخاص حقوقی دارای تشکل خیریه با پروانه فعالیت رسمی و دارای سابقه فعالیت در این حوزه
 • اشخاص حقیقی نیکوکار فعال با سابقه فعالیت در این حوزه
 • میزان فعالیت اعم از نوع، تعداد و یا حجم فعالیت انجام گرفته
 • ارزش سرمایه گذاری خیرین در فعالیت های اجرا شده
 • جمعیت بهره مند از اقدامات اجرا شده
 • کمیت آب تأمین شده (فراوری سرانه)
 • کیفیت آب شرب تأمین شده

سازمان های مردم نهاد:

 • طرح و اقدام باید توسطان. ج.او یا نهاد اجتماع محور محلی اجرا شده باشد یا در حال انجام باشد
 • در کلیه مراحل برنامه ریزی و اجرا، حضور جامعه محلی یا ذینفعان و دست اندرکاران تعریف شده باشد
 • سبب بهبود کیفیت، کمیت یا مدیریت منابع آبی شده باشد
 • برای پایداری و تداوم آن برنامه و چشم انداز تدوین شده باشد
 • منجر به توان افزایی و ارتقاء دانش و تجربه شده باشد
 • مبتنی بر دانش بومی طراحی و اجرای آن قابل مشاهده باشد
 • قابل ارزیابی باشد
 1. مشارکت نمایندگان مردمی در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی
 • ایفای نقش داوطلبانه در کاهش حجم برداشت آب چاه ها با استفاده از تجهیزات و ابزار
 • کوشش در کنترل و کاهش سطوح کشت و افزایش بهره وری
 • اقدام به اصلاح و تعدیل پروانه ها و ترغیب کشاورزان دیگر ه انجام آن
 • کوشش در جهت افزایش درامد با کاهش میزان آب مورد استفاده
 • اجتناب از کاشت محصولات پر آب طلب
 • استفاده از روش های نوین آبیاری و انجام اقداماتی برای کاهش تلفات آب به وسیله تبخیر و تعرق در مزرعه
 • کوشش در جهت همراه سازی سایر بهره برداران با مراجع حاکمیتی آب و خاک
 • کاهش داوطلبانه حجم برداشت در سال های کم آبی و خشک سالی به وسیله کاشت محصولات کم آب بر و سازگاری با کم آبی
 • همکاری با کارشناسان شرکت آب منطقه ای در مورد نصب کنتور هوشمند، تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز، محدودیت های کف شکنی و جابه جایی چاه ها
 • ایفای نقش در خاموشی داوطلبانه چاه
 • انجام اقدامات ترویجی و تشویقی برای ایجاد عملیات آبخوان داری
 • تمایل به اجرای روش ها و تکنیک های کشاورزی مدرن و به روز
 • کوشش در جهت کاهش تلفات محصولات کشاورزی
 1. سرمایه گذاران بخش غیردولتی (خصوصی) در پروژه های آب کشور
 • تعداد طرح های سرمایه گذاری شده (اجرا شده و یا در دست انجام)
 • میزان سرمایه گذاری اجرا شده (میلیون ریال)
 • مقدار آب استحصالی و در دست بهره برداری (Mcm در سال)
 • میزان آورده سرمایه گذار در طرح ها (میلیون ریال)
 • تعداد اشتغال ایجاد شده (مستقیم در طرح) (نفر)
 • تعداد اشتغال ایجاد شده غیر مستقیم (به وسیله استفاده محصول طرح در کشاورزی، صنعت و غیره) (نفر)
 • میزان خود مصرفی آب استحصالی (سهم سرمایه گذار) (Mcm در سال)
 • میزان محصول فراوریی جدید (حاصل از تأمین آب طرح) (تن در سال)
 • گردش مالی سه سال اخیر در حوزه فعالیت آبی (میلیون ریال)
 1. ارائه دهندگان فن آوری های نوین، کارآفرینان و استارت آپ های فعال در حوزه آب

فناوری های نوین:

 • افزایش بهره وری، کاهش هدر رفت آب، سیستم های کنترل هوشمند، آبیاری هوشمند، کاربرد آب های نامتعارف در بخش شرب، کشاورزی و صنعت، فرآیندهای بازچرخانی و تصفیه آب و فاضلاب و غیره

استارت آپ های فعال آب و پساب:

 • مدت زمان آغاز به فعالیت استارت آپ
 • حوزه فعالیت و خدمات
 • تجاری سازی محصول
 1. چهره های علمی، فرهنگی و هنری
 • سوابق علمی و فعالیت های اجرایی
 • انتشارات علمی (کتاب و مقاله)
 • سوابق فعالیت های فرهنگی و هنری
 1. اشاعه دهندگان فرهنگ بومی آب ایران
 • صاحب دانش، اندیشه و تجربه بومی و محلی در یکی از زمینه های آب، آبخیزداری، آبخوان داری، آب رسانی و نظایر آن
 • دارای سابقه اجرایی در زمینه دانش بومی آب با ذکر تجربه محلی اجرا شده نظیر آب بندان ها، هوتک ها، دگارها، خوشب ها، بندسارها، دربندها، کش بندها، تیربندها، چشک ها، چاه های نزو و دیگر موارد مشابه در مورد جمع آوری و استحصال آب باران، مدیریت سیلاب، تغذیه آبخوان و احیای چاه ها، چشمه ها و قنوات، کاهش تبخیر آب، انتقال آب، بهره وری بهینه مصرف آب و غیره
 • دارای سابقه اقدامات آموزشی یا ترویجی به عنوان اشاعه دهنده دانش بومی آب با ارائه سابقه (موارد انجام گرفته در طی یک سال گذشته ملاک عمل است)
 1. منتخبان دانشجویی و دانش آموزی در پروژه های تحقیقاتی در استفاده بهینه از منابع آب

با توجه به شرایط منابع آب کشور و عدم انطباق منابع آب و مصارف در کشور که ریشه آن در ریل گذاری توسعه ای کشور است. ضرورت دارد که آینده سازان سرزمین از ابتدا به دنبال کسب وکارهایی باشند که از وابستگی کمتری به منابع آب داشته باشند. بر این اساس دانش آموزانی که در پژوهش های خود به دنبال کسب وکارهای دوست دار محیط زیست بوده اند و چهار معیار زیر را مورد توجه قرار داده اند می توانند در این رقابت شرکت نمایند:

 1. کسب وکار باعث رفاه مردم می گردد؟
 2. باعث رشد مالی می گردد؟
 3. باعث وابستگی کمتر به مصرف آب و منابع پایه می گردد؟
 4. کاهش تبعات و چالش های محیط زیستی

متقاضیان می توانند برای دریافت فرم ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش به شماره تلفن 02185732852 تماس بگیرند.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 19350

به "فراخوان معرفی چهره های آب کشور در پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراخوان معرفی چهره های آب کشور در پنجمین همایش بزرگداشت روز ملی آب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید