حمایت های همگرایی از افراد فعال در صنعت بازی

به گزارش بلاگ پو، به گفته معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، قرار است حمایت های همگرایی از تیم ها و شرکت ها فراتر رود و شامل افراد نخبه و مستعد فعال در این صنعت مثل بازیکنان حرفه ای، استریمرها، فعالان رسانه ای، بازی پژوهان و بازی آموزها نیز شود.

حمایت های همگرایی از افراد فعال در صنعت بازی

ساختار حمایتی همگرا که با هدف حمایت از فعالان صنعت بازی کشور شکل گرفت، دومین سال فعالیت خود را هم پشت سر گذاشت و درست از چند هفته دیگر و قبل از ورود به هزاره جدید، برنامه ریزی هایش برای ثبت نام از متقاضیان جدید عضویت در این ساختار را آغاز می کند.

در آستانه سه ساله شدن این ساختار حمایتی که حالا اسم و رسمش برای بازی سازان ایرانی کاملا شناخته شده است، سید محمدعلی سیدحسینی -معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای- در گفت وگویی درباره سازوکار این ساختار حمایتی که رویکردش حمایت از بازی سازان است نه بازی ها و البته برنامه هایش برای توسعه این ساختار در سال 1400 توضیح داد. اینکه قرار است حمایت های همگرایی از تیم ها و شرکت ها فراتر رود و شامل افراد نخبه و مستعد فعال در این صنعت مثل بازیکنان حرفه ای، استریمرها، فعالان رسانه ای، بازی پژوهان و بازی آموزها نیز شود.

سیدحسینی در پاسخ به اینکه ساختار حمایتی همگرا بنا به چه ضرورت و نیازی شکل گرفت، اظهار کرد: یکی از ماموریت های اصلی بنیاد ملی بازی های رایانه ای موضوع حمایت از تمام فعالان اکوسیستم صنعت بازی کشور اعم از بازیکنان، آموزش گیرنده ها، پژوهشگران و فعالان رسانه ای این حوزه و بخصوص بازی سازها است. طی سال هایی که از تاسیس بنیاد گذشته، ما انواع حمایت ها از فعالان صنعت بازی کشور را تجربه کرده ایم و به نوعی تمام فعالیت های بنیاد بر رویکرد حمایتی متمرکز است؛ اما حمایت هایی که به طور مستقیم متوجه بازی سازان است در قالب معاونت حمایت بنیاد تعریف شده.

وی ادامه داد: بنیاد از ابتدای تاسیس خود در راستای مآغازیت سازی و تمرکز بر تولید بازی های ویدئویی ایرانی کار کرده و از برخی پروژه های خاص بازی سازی شرکت ها و تیم های بازی ساز حمایت های مستقیمی انجام داده است. در برهه ای بنیاد به نشر بازی ها کمک کرده و در مرحله ای جوایز صادراتی برای بازی سازان در نظر گرفته است؛ اما طی دو سه سال اخیر بنیاد به سمت مشخص سازوکاری هوشمند برای ارائه این حمایت ها حرکت کرده است.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ایبا ایجاد ساختار حمایتی همگرا در بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با ارزیابی تیم ها و شرکت های متقاضی عضویت در این ساختار، حمایت ها به صورت سیستماتیک و متناسب با خدمات مورد نیاز بازی سازان و شایستگی ها در اختیار آنها قرار می گیرد. با تعریف این سازوکار، بنیاد دیگر از تولید محصولی خاص حمایت نمی کند بلکه از تولیدکننده حمایت می کند.

سیدحسینی با بیان اینکه با شکل گیری ساختار حمایتی همگرا حمایت مستقیم بنیاد از پروژه های بازی ساز کنار گذاشته شده است، توضیح داد: با این کار تیم ها و شرکت های بازی ساز در فرایند تولید و حتی نشر بازی به بنیاد وابسته می شدند و به نوعی مداخله ای مصنوعی از سوی بنیاد در تولید بازی های سفارشی و جهت دهی به آن به وجود می آمد که این فرایند به دلیل بروز اختلال در بازار بازی و عدم ساخت بازی های مخاطب محور کنار گذاشته شد.

وی ادامه داد: الان دیگر بنیاد برای ساخت پروژه های بازی سازی هزینه مستقیمی انجام نمی دهد ولی مطالبه نهادها، سازمان ها و شرکت هایی که برای ترویج اهداف شان نیاز به ساخت بازی داشته باشند را به اعضاء همگرا اطلاع رسانی می کنیم و بنیاد در راستای دفاع از حقوق بازی سازان به عنوان ناظر وارد عمل می شود و بر این فرایند نظارت می کند.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پاسخ به اینکه چه بازی سازانی می توانند از خدمات ساختار حمایتی همگرا استفاده کنند، گفت: تیم ها و شرکت های دارای شخصیت حقیقی و حقوقی می توانند با عضویت در ساختار حمایتی همگرا از خدمات آن استفاده کنند. شخصیت های حقیقی عمدتا تیم های بازی سازی هستند و ممکن است در این قالب افرادی که به طور مستقل اقدام به ساخت بازی می کنند نیز قرار بگیرند که بعد از ارزیابی ها می توانند به عضویت این ساختار درآیند.

سیدحسینی درباره فرایند و چگونگی ارزیابی ها اظهار کرد: ما در حال طراحی چند مدل عضوگیری برای ساختار حمایتی همگرا هستیم. این عضوگیری تا به امروز براساس این دو مدل انجام شده که یا تیم های مستعد بازی سازی از طریق مبادی معتبر به ما معرفی شده اند یا طبق روال سنتی ثبت نام کرده اند. در مدل اول، این تیم ها وارد رتبه غزال همگرا می شوند و با توجه به بودجه ای که به آنها اختصاص پیدا می کند، تحت نظارت مبادی معرفی شده از خدمات حمایتی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: در مدل دوم که همان روال ثبت نام سنتی است که براساس بودجه سالانه ای که برای این منظور در نظر گرفته می شود، ظرفیتی برای ثبت نام و پذیرش در همگرا تعریف می شود. در این مدل هر تیم یا شرکت بازی سازی می تواند تقاضای عضویت دهد و پس از ثبت تقاضا و ارائه مستندات مورد نیاز از سه جنبه کیفیت تولید، مخاطب و بازار و مولفه های ترویج ارزش های فرهنگی، امتیازی از یک تا 100 به آنها اختصاص پیدا می کند.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پاسخ به اینکه برای ارزیابی درخواست های متقاضیان شورایی وجود دارد؟ توضیح داد: بازی های به لحاظ کیفیت تولید در شورای تولید که با حضور خبرگان این صنعت (ترکیبی متشکل از اعضاء بنیاد و بازی سازان) تشکیل شده از زوایای مختلفی بررسی می شود. علاوه بر کیفیت تولید بازی، سطح فنی افراد فعال در تیم یا شرکت سازنده بازی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

سیدحسینی همچنین گفت: در ارزیابی جنبه مولفه های ترویج ارزش های فرهنگی نیز از آنجایی که بنیاد زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بر چهار اولویت فرهنگی مورد نظر این وزارتخانه تمرکز کرد. بر این اساس اگر محتوای بازی های مبتنی بر این چهار ارزش فرهنگی بودند، امتیاز گرفتند.

وی درباره معیار سطح بندی تیم ها و شرکت های متقاضی عضویت در این ساختار توضیح داد: ساختار حمایتی همگرا 5 رتبه اصلی دارد که در سه سطح طبقه بندی می شود. سطح سه که در رتبه غزال قرار می گیرد، شامل تیم های مستعدی هستند که از طریق مبادی به ساختار حمایتی همگرا معرفی می شوند و دارای یک رتبه هستند. سطح دو و سه هر کدام دو رتبه دارند که رتبه بالاتر شامل شرکت ها و رتبه پایین تر شامل تیم ها می شود.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای ادامه داد: با این رتبه بندی توانسته ایم امتیازهایی را برای شرکت ها قائل شویم چرا که معمولا سازمان ها و نهادهای دولتی از مجموعه هایی که به صورت شخصیت حقیقی فعالیت دارند، حمایت نمی کنند و این حمایت ها را منوط به شرکت ها می کنند. با اعتمادسازی انجام شده در سازوکار ساختار حمایتی همگرا، تمام شرکت هایی که دارای دو رتبه همگرا هستند در فهرست شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند و از بخشی از امکانات شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.

سیدحسینی در پاسخ به اینکه شرکت ها و تیم های عضو همگرا از چه خدمات حمایتی می توانند استفاده کنند؟ گفت: خدمات ارائه شده به اعضاء همگرا با توجه به نیازهای بازی سازان گسترده است و حمایت های ارائه شده واقعی تر از گذشته است. چرا که هم بازی ساز در نوع خدمتی که دریافت می کند باید مشارکت کند، هم خدمات دهنده با تخفیف هایی که در نظر می گیرد، مشارکت می کند و هم بنیاد و منابع حمایتی دیگر.

وی همچنین گفت: خدمات ارائه شده به بازی سازان در سه دسته بندی اصلی خدمات داخلی، خدمات صادراتی و خدمات مرتبط با بازی های جدی قرار می گیرد. ضمن اینکه ارائه خدمات صادراتی براساس تفاهم نامه ای که با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری به صورت مشترک با این نهاد انجام می شود.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای ادامه داد: استقرار در فضای کار اشتراکی در راستای هم افزایی میان تیم ها و کاهش هزینه ها، خدمات مرتبط با نشر و تبلیغات، ارائه خدمات مربوط به نیازهای زیرساختی و استفاده از فناوری های پرهزینه مانند موشن کپچر، تامین هزینه حضور بازی سازان در رویدادهای حضوری و آنلاین، ارائه خدمات آموزش، مشاوره و منتورینگ، خدمات مرتبط با خرید گزارش های تحقیقات بازارخارج از کشور، خدمات مرتبط با پژوهش های کاربردی برای بهینه سازی بازی و خدمات مرتبط به بازی های جدی ویژه بازی سازان بازی های جدی از جمله خدمات ساختار حمایتی همگرا به اعضاء است. نیاز بازی سازان به خدمات مورد نیاز دائم در حال به روزرسانی است و سعی می شود که نیازهای دیگر هم در این دسته بندی قرار گیرد.

سیدحسینی با بیان اینکه یکی از اهداف ما این است خدماتی که تاثیرگذاری بیشتری در رشد مستقل بازی سازان دارند، ارائه دهیم، افزود: در این مدت 90 درصد بازی سازان متوسط رو به بالا از حمایت های ساختار همگرا استفاده کرده اند که با این حمایت ها نوعی وابستگی دولتی برای بازی سازان ایجاد کرده ایم و مداخله مستقیم بنیاد در خصوص حمایت از بازی سازان را به شدت کاهش داده ایم.

وی درباره استقبال بازی سازان از ساختار حمایتی همگرا بیان نمود: در حال حاضر هم شرکت های بزرگ و مطرح و هم شرکت های متوسط و کوچک عضو این ساختار هستند. هر چقدر تعداد تیم ها و شرکت های متقاضی دریافت حمایت از همگرا کمتر شود، از این جهت که آنها با رسیدن به بلوغ نیازی به دریافت این خدمات ندارند، مورد رضایت ما است. ولی در شرایط فعلی وظیفه خود می دانیم که این حمایت ها را در راستای توسعه و توانمندسازی بازی سازان انجام دهیم تا این بازی سازان با بزرگتر شدن بتوانند بعدها از شرکت ها و تیم های کوچک تر حمایت کنند.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پاسخ به اینکه آیا ساختار حمایتی همگرا حمایت از بازی های فرهنگی و اسلامی را در اولویت قرار می دهد، گفت: در ساختار همگرا محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و هدف ما حمایت از صنعت بازی تولید داخل است. نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینکه ما از بازی سازان حمایت می کنیم نه از بازی. ممکن است بازی ساز در رزومه کاری خود چند بازی فرهنگی، چند بازی سرگرمی و بازی مبتنی بر گیم پلی و گیم دیزاین داشته باشد. از این جهت از تمامی جهات سنجیده می شود؛.

سیدحسینی ادامه داد: در خصوص بازی های با شرایط فنی یکسان اگر یک بازی تمرکز فرهنگی بیشتری داشته باشد، از جنبه مولفه های ترویج ارزش های فرهنگی امتیاز بیشتری می گیرد و ممکن است در رتبه بالاتری قرار بگیرد؛ اما این فرضیه که ساختار همگرا از بازی هایی با ساختار مشخص حمایت می کند، کاملا غلط است. زیرا ما از بازی حمایت نمی کنیم و از استودیو سازنده بازی حمایت می کنیم.

وی همچنین گفت: ساختار حمایتی همگرا یک سیستم جامع ملی است و حتی استودیوهایی هم که صرفا بازی سرگرمی ساخته باشند؛ اما با این کار به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و ارزآوری کمک کرده باشند، مورد حمایت همگرا قرار می گیرند. ضمن اینکه به بازی هایی که دارای مولفه های فرهنگی هستند نیز توجه داریم. در اعطای حمایت ها هیچ تفاوتی میان بازی های با رویکرد سرگرمی با بازی های دارای مولفه های فرهنگی نیست؛ اما در ارزیابی ها تاثیر دارد.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای درباره برنامه های همگرا برای سال 1400 و توسعه این ساختار حمایتی توضیح داد: برای سال 1400 برنامه های معاونت حمایت بنیاد را هم با برنامه های ساختار حمایتی همگرا متمرکز کرده ایم و نگاه مان این است که همه به طور برابر به حمایت های این ساختار دسترسی داشته باشند. اگر همگرا به روزرسانی شود و ساختار تنومندی پیدا کند، باعث پایداری سیاست های حمایتی خواهد شد و بازی سازان می توانند انتظار داشته باشند که طی 5 سال آینده یک سیستم حمایتی پویا و درست وجود دارد.

سیدحسینی ادامه داد: هدف دیگر ما این است که با توجه به نیازهای بازی سازان پویایی خدمات را حفظ، نیازها را به روزرسانی و براساس این نیازها حمایت ها را تزریق کنیم. رویکرد ما این است که برای توسعه ساختار همگرا برنامه های این ساختار را به حوزه های دیگر این اکوسیستم هم توسعه دهیم. یک لایه از همگرا شرکت ها و تیم های توسط هستند که در نظر داریم آنها را به سمت مشارکت با بازیگران بزرگ و تاثیرگذار این حوزه در بخش های مخلتف اعم از پلتفرم های عرضه دیجیتال بازی، ناشران بزرگ داخلی و بین المللی سوق دهیم.

وی درباره حمایت از افراد فعال در این اکوسیستم نیز توضیح داد: برنامه دیگر ما هدایت حمایت های همگرا به سمت افراد نخبه و مستعد این حوزه است. مانند بازی سازانی که شناخته شده نیستند یا کسانی که در جشنواره ها در بخش های مختلف مورد توجه قرار می گیرند و مطرح می شوند. همچنین در نظر داریم از بازیکنان حرفه ای نیز که در مسابقات بین المللی مقام کسب می کنند، استریمرها و خبرنگاران رسانه ای برتر که در این حوزه فعال هستند، حمایت های ویژه ای انجام دهیم.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های حمایتی ما برای سال 1400 حمایت از بازی آموزهای ممتاز و برتر انستیتو ملی بازی سازی بنیاد است تا بتوانند در بحث آموزش ارتقاء پیدا کنند. حمایت از بازی پژوهانی که تحقیقات و مقالات رجحان در حوزه اکوسیستم صنعت بازی ارائه داده اند و کسانی که در حوزه بازی های جدی بازی ساخته اند نیز جزء برنامه های حمایتی همگرا از افراد نخبه و برتر این صنعت است. حمایت از تولید موضوع دیگری است که در برنامه حمایتی ساختار همگرا برای سال 1400 دنبال خواهد شد که طی توافق با نهادها و شرکت ها آنها را برای سرمایه گذاری در تولید بازی تشویق و ترغیب کنیم.

سیدحسینی درباره برنامه حمایتی از بازی سازان در سال 1400، خارج از بحث همگرا، عنوان نمود: یکی از برنامه های معاونت حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای نشر بازی های هایپرکژوال است. نشر این بازی ها در حال حاضر هیچ سازوکار مشخصی ندارد؛ اما پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده سودآوری خوبی دارند. ورود بنیاد به این عرصه و برنامه ریزی برای توانمندسازی بازی سازان بازی های هایپرکژوال می تواند به توسعه این حوزه کمک کند.،ایسنا

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 3 آبان 1400 بروزرسانی: 3 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 44021

به "حمایت های همگرایی از افراد فعال در صنعت بازی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حمایت های همگرایی از افراد فعال در صنعت بازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید