خطر حذف شدن کسب و کارهای سنتی در شرایط کرونایی

به گزارش بلاگ پو، خبرنگاران/کردستان مدیرکل تحقیقات آموزش و ترویج وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر کسب و کارهایی که توانستند در شرایط کرونایی خود را با شرایط تازه وفق داده و نوین شوند، رشد نموده و بسیاری از کسب و کارهای دیگر که اصرار به حفظ روش های سنتی خود داشتند عملا حذف شده و در خسارت و زیان قرار گرفتند.

خطر حذف شدن کسب و کارهای سنتی در شرایط کرونایی

مسلم خانی، در وبینارنشست علمی آموزشی تعاون که به همت جهادداشگاهی برگزار گردید، اظهار کرد: کارآفرینی در کسب و کارهای تعاونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحولاتی که در دنیای پیرامونی کسب و کارها در حال اجرا است، به حدی زیاد بوده که اگر کسب و کارها نتوانند خود را مطابق این پیشرفت و نوآوری ها به روز نمایند، در حاشیه قرار گر فته و یا حذف می شوند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هم کسب و کارهایی که توانستند در شرایط کرونایی خود را با شرایط تازه وفق داده و نوین شوند، رشد نموده و بسیاری از کسب و کارهای دیگر که اصرار به حفظ روش های سنتی خود داشتند عملا حذف شده و در خسارت و زیان قرار گرفتند.

مدیرکل تحقیقات آموزش و ترویج وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان نمود: در کسب و کارهای تعاونی به علت مدل و الگوی تصمیم گیری، فضای نوآوری باید بیشتر از سایر کسب و کارها باشد چون همه امکان رای دادن دارند.

وی پاسخگویی به یک مسئله و خلق یک احتیاج را دو کلید واژه اصلی خلاقیت ذکر کرد و ادامه داد: ابتکار ایده ای نو است که پیشینه ای ندارد و نوآوری هم ایده را به یک محصول نهایی تبدیل می نماید.

خانی، با اشاره به اینکه خلاقیت، فرآیند تغییر و توسعه در چرخه حیات زنده است اسم کرد: محیط خلاق عاملی پیش برنده در خلاقیت است.

وی مفهوم تازگی و ارزشمند بودن را دو اصل مهم خلاقیت ذکر کرد و اضافه کرد: در مباحث نوآوری فقط تازگی و تازه بودن کافی نیست، بلکه رعایت ارزش های سازمان و یا فرد مورد نظر مهم است.

به گفته مدیرکل تحقیقات آموزش و ترویج وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک کسب و کار تعاونی، آماده سازی و درگیری ذهنی، مطالعه و تمرکز، تکثر راهکارهای عملیاتی نشده کسب و کار، دوران انتظار، روشن شدن لامپ ذهنی، آزمایش و آنالیز، اجرا و تحقق هفت گام اصلی خلاقیت به تعداد می فرایند.

وی بهره مندی از تکنیک های طوفان ذهنی، در هم شکستن سنت های ذهنی، تکنیک چرا، وارونه سازی مسئله و تکنینک سازماندهی و مدیریت ذهنی را از مهمترین تکنینک های رسیدن به ایده مورد نظر ذکر کرد.

نوآوری احتیاجمند تبلور ایده های تازه جوانان در تعاونی ها است

حامد صالح پورمدیرعامل تعاونی ایده عمارت، در ادامه این وبینار گفت: مراکز نوآوری در بخش تعاون با مشارکت شتاب دهنده ها و مراکز دانشگاهی معتبر و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و فراهم کردن بستر رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات تعاونی نوبنیاد، پژوهشگران محققان و دانشجویان در بخش تعاون شکل گرفته و فعالیت می نماید.

وی اظهار کرد: در قالب مراکز نوآوری و توسعه تعاون هشت خدمت ویژه در حوزه مربوط به تامین اجتماعی، بانکی، مالیاتی، حقوقی و ضمانتی در اختیار تعاونیها قرار می گیرد. در این مراکز با حضور و استقرار شتاب دهنده کسب و کار هم خدمات ارزنده ای به استارت آپ ها و جوانان دارایی ایده ارائه می گردد.

وی اضافه کرد: این مرکز پلی است میان بخش های تعاون، بخش های مانند یک هزار و 800 تعاونی فعال در استان و 90 هزار تعاونی در کشور که اشتغالزایی پایدار ایجاد نموده است . اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون، اندیشکده تعاون هم حلقه واسطه دستگاه حاکمیتی و مجامع علمی در سطوع علمی و انجام مطالعات کاربردی در حوزه تعاون است، که به زودی در سنندج افتتاح می گردد.

صالح پور در ادامه با تشریح بخشی از وظایف منتا تاکید نمود: از جمله وظایف مراکز نوآوری شناسایی نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و تشکیل گروه های پژوهش و شرکت های همکار، تشکیل تیم صنعتی یا مشارکت و حمایت از آنها، ایجاد لینک بین هسته پژوهش و شرکت همکار، تامین احتیاجها ، رصد اتفاقات و پیشرفت های انجام اجرا شده، تجاری سازی محصول نهایی و معرفی آن به بازار با استفاده از یاری شرکت همکار، تشویق افراد به تاسیس شرکت های دانش بنیان و حمایت از ایشان است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون کردستان با اشاره به اهداف منتا گفت: حمایت از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب شرکتهای تعاونی ایجاد زمینه مناسب بروز خلاقیت و بستر رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش با موضوع تعاونی ها، یاری به شکل گیری و حیات شرکت های تعاونی دانش بنیان و خلاق، ایجاد بستر مناسب برای کار آفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات به شیوه تعاونی، فراوری فناوری و محصولات منطبق بر سلیقه بازار و تجاری سازی آنها، ایجاد ارتباط بین دانشگاه صنعت و تعاون و تامین سرمایه های مادی و معنوی مورد احتیاج طرح های نوین و انگیزه جهت نوآوری در علوم مختلف اعم از علوم حاضر و تازه در قالب تعاونی، توسعه فناوری و ایجاد بستر رشد و صنعتی شدن ایده ها خلاق، ارتباط و تعامل واحدهای تعاونی فعال با صاحبان ایده های خلاقانه و استارتاپ ها از جمله مهمترین اهداف ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون محسوب می گردد.

حامد صالح پور بعلاوه اسم کرد: توسعه بخش تعاون در جامعه به فرهنگ سازی احتیاج دارد، اقتصاد دانش بنیان هم فرهنگی تازهی است که به کشور طی چند سال اخیر تزریق شده است که این توسعه نتیجه یک فرهنگ است . باید فرهنگ و دیدگاه ها تغییر کند تا توسعه اتفاق بیفتد یعنی باید ایده های خلاق جوانان محلی برای جولان دادن، توسعه یافتن و تجاری شدن پیدا نمایند.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون کردستان بعلاوه اظهار داشت: این لغت نتیجه شکلی اقتصاد دانش بنیان در جامعه امروز ماست. حوزه تعاون هم به چین تهدیدها و نگاه های احتیاج دارد تا زمینه توسعه آن به یاری ایده های نوین جوانان فراهم گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: راه اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون یک نقطه عطف در فعالیت های فناورانه بخش تعاون محسوب می گردد که این مراکز تا به امروز در 11 استان افتتاح شده است که هدف از این اقدام ارتقاء نظام نوآوری بخش تعاون و توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی این حوزه است .

صالح پور توسعه استانی تعاونی ها را یک راهبرد قابل توجه ذکر کرد و گفت: حوزه های مانند فناوری اطلاعات، خدمات مهندسی، شیلات، آبزیان و کشاورزی مستعد فعالیت های فناوری محور بخشی تعاونی ها است تا از خروجی و ماحصل چنین فعالیت هایی شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد و استان کردستان و کشور باشیم.

کردستان 2 درصد اشتغال کشور را دارد

علی اصغر عباسی، مدیر امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در ادامه این وبینار با بیان اینکه خلاقیت پایه نوآوری و نوآوری پایه کارفرآینی است، گفت: برای تحقق این مهم یک سازمان یا نهاد ضروری است تا دانش ضمنی را به دانش آشکار تبدیل کند.

وی اضافه کرد: نهاد یک قاعده بشر ساخته است که قواعد بازی و مالی را تعریف می نماید؛ اقتصاددان ها معتقدند که جغرافیا، فرهنگ و نهاد سه عامل توسعه گرا بوده و نهاد را مقدمه توسعه می دانند که افراد می توانند به وسیله آن به تبادل فهم بپردازند و به اهداف مشترک دست یابند.

مدیر امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اسم کرد: تعاونی ها نهادهایی اساسمند و دارای قانون هستند که می توان به وسیله آن از اجرای قراردادها دفاع و فرصت های برابر برای ایجاد فعالیت های اجتماعی ایجاد کرد.

وی اسم کرد: وزارت تعاون با هدف ایجاد تعاونی های اشتغالزا در بخش فراوری و خدمات فعالیت می نماید و تا کنون با ایجاد 95000 تعاونی فعال و 15 میلیون عضو خدمات زیادی را در سراسر کشور ارائه داده است.

عباسی، از فعالیت 1896تعاونی فعال و در دست اجرا در استان کردستان با 16000 نفر عضو و اشتغال 183000نفر در بخش تعاون اطلاع داد.

وی با اشاره به شاخص های مالی استان بیان نمود: طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 99، نرخ مشارکت مالی کردستان 44 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد، شاغلین استان در بخش کشاورزی 27 درصد، در بخش صنعت 25 درصد و در بخش خدمات 48 درصد بوده است.

این مدیر تعاون، اضافه کرد: کردستان با دارا بودن حدود دو درصد جمعیت کشور، 2.6 درصد اشتغال کشور را در مقطع زمانی یاد شده داشته و سه درصد ارزش اضافه نموده کشور را هم به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، کردستان، استانی با ظرفیت کشاورزی و بدون واحدهای فناوری است و حدود 70 درصد از محصولات استان به صورت خام از کردستان خارج می گردد و در این قسمت می توان در بخش تعاون پتانسیل های خوبی را در زنجیره ارزش در محصولات باغی، و صنایع دستی و گردشگری ایجاد کرد.

عباسی، با بیان اینکه تعریف فضای کسب و کار می تواند از واحدهای خصوصی متفاوت باشد اضافه کرد: مدت زمان آغاز کسب و کار و فرآیند تشکیل تعاونی ها باید کوتاه گردد و در مقابل هم یکسری مشوق ها و تسهیلات تعریف گردد تا مردم به فعالیت در قالب تعاونی سوق داده شوند.

وی اظهار داشت: سرمایه،نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین چهار عامل اصلی تبدیل واحدهای مالی به اشتغال است که باید بیشتر به آنها پرداخته گردد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

asiaro.ir: سفر به آسیا و کشورهای شرق آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه

thailandro.ir: سفر به تایلند با همه خوشی ها و تفریحات هیجان انگیز

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 54161

به "خطر حذف شدن کسب و کارهای سنتی در شرایط کرونایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطر حذف شدن کسب و کارهای سنتی در شرایط کرونایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید