طهرانچی: دانشگاه آزاد به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه است

به گزارش بلاگ پو، رئیس دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه به عنوان دانشگاهی از مردم و برای مردم، برای یک حرکت نو مبتنی بر اتصال دانشگاه با اقتصاد شهری، کوشش می نماید.

طهرانچی: دانشگاه آزاد به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه است

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ بروشور تک برگی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه دانشگاه بلاگ پو، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین نمایشگاه شتابدهنده های برگزیده کشور که صبح امروز در محل نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد برگزار گردید، گفت: آموزش عالی اگر در راه توسعه کشور به کار گرفته نگردد، نمی تواند صندلی واقعی خود را پیدا کند. 80 سال است که دانشگاه به این کشور وارد شده، اما هنوز تمام وظایف مربوط به استقرار آن انجام نشده است.

طهرانچی با بیان اینکه آموزش عالی در کشور دارای اسناد بالادستی مانند سند دانشگاه اسلامی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های علم و فناوری و... است، گفت: آموزش عالی با توجه به اهداف و برنامه های این اسناد می تواند ارتقا یابد، اما متأسفانه هنوز مباحث کوچکی مانند آیین نامه ارتقا به چالش آموزش عالی تبدیل شده است. دانشگاه باید در خدمت اهداف کشور به کار گرفته گردد. این مسئله هنوز جا نیفتاده و معین است که هنوز یک چالش جدی تحت عنوان دانشگاه وجود دارد. برای اینکه بر این مسئله غلبه کنیم، باید یک جریان شناسی انجام دهیم.

وی با اشاره به ورود دانشگاه به ایران در 80 سال گذشته، گفت: در آن موقع دانشگاه به عنوان یک موجود ناقص الخلقه وارد کشور شد. به همین دلیل نتوانست کارکرد های درست خود را ارائه دهد، چرا که وقتی موضوعی براساس یک احتیاج به کشور وارد نگردد و در بستر طبیعی خود رشد نکند، دچار مسائل اساسی خواهد شد، البته کشور ما همیشه در چندهزار گذشته، آموزش عالی داشته و افتخارش این است که دارای تمدن و صناعت بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه غرب با یک هدف خاص دانشگاه را به عنوان یک جهانکده خلق کرد، توضیح داد: قرار بود در غرب، دانشگاه موتور محرکه توسعه در عرصه های فناوری، اجتماعی و مالی باشد و همین اتفاق نیز افتاد و دانشگاه که دارای علم و فرهنگ بود، توانست فناوری ساز، اجتماع ساز و اقتصادساز گردد.

وی با بیان اینکه وقتی دانشگاه به کشور وارد شد، نتوانست با اقتصاد رابطه برقرار کند، گفت: در آن موقع اقتصاد در اختیار نفتی ها و وارداتچی ها بود. پس از گذشته چند سال، جنگ در این کشور شروع شد و در دوران دفاع مقدس تحریم ها علیه کشور شروع شد. در آن موقع بود که فراورینمایندگان سرپا شدند و کارگاه ها توانستند جریان فراوری ملی را شکل دهند. در این زمان ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار شد. با انتها دفاع مقدس، کماکان وارداتچی ها با جریان فراوری ملی مقابله می کردند و همیشه مخالف برقراری ارتباط دانشگاه و اقتصاد بودند.

لزوم برقراری ارتباط مستمر و گسترده بین دانشگاه و اقتصاد کشور

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت و لزوم برقراری ارتباط مستمر و گسترده بین دانشگاه و اقتصاد کشور، گفت: باید بر منابع انسانی بااستعداد و توانای کشور تکیه کنیم. در حال حاضر بین 75 تا 85 درصد از سرمایه اصلی شرکت ها برمبنای دانش است. این در حالی است که در گذشته این عدد کاملا متفاوت بود. باید بتوانیم در این جهت بسترسازی و تحول گرایانه به موضوع دانشگاه نگاه کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه است، گفت: در این راستا سیاست هایی تدوین و برنامه هایی اتخاذ شده تا واحد های دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند با اقتصاد شهر ها ارتباط برقرار نمایند تا مسائل و مسائل مردم حل گردد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد نهادی بتواند ارتباط بین اقتصاد و دانشگاه را برقرار کند، آن نهاد دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: این دانشگاه یک شبکه اجتماعی و پیوسته ملی گسترده است، اما دانشگاه های نخبگانی دارای شرایط، اهداف و مأموریت های خاص خود هستند. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی فضای بازتری برای ورود به این عرصه دارد. این دانشگاه یک دانشگاه اجتماعی است که توسط مردم ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای توسعه کشور و شهر ها نباید بین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و شهر فاصله ای وجود داشته باشد، توضیح داد: وقتی این فاصله اتفاق می افتد که ما در راستای خواست مردم شهر حرکت نکنیم. ما در دانشگاه آزاد اسلامی احتیاجمند توجه به خواسته های مردم شهر ها هستیم، چرا که بقای ما به تحول و توجه به خواسته عموم مردم است.

طهرانچی اظهار داشت: مردم از دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرفت، آینده و بسترسازی برای اشتغال فرزندان خود را می خواهند. امروز دیگر مردم به دنبال مدرک نیستند، بلکه آینده سازی، شکوفایی اقتصاد شهر، حرکت عالمانه دانشگاه و اتصال اقتصاد شهر با واحد های دانشگاه را می خواهند. مردم می خواهند دانشگاه آزاد اسلامی در جهت رشد مالی آن ها حرکت کند، لذا با یک نگاه نو در ساختار دانشگاه، این حرکت را شروع نموده ایم. اولین گام در این حرکت، تصحیح واژه اشتباه پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی بود. ما در دانشگاه، پژوهش و فناوری و نوآوری و جریان آموزش را داریم. این موضوعات با هم متفاوت است. دانش زمانی که به کار گرفته گردد، تبدیل به فناوری شده و فناوری زمانی که با هدف تجاری سازی حرکت کند، به نوآوری تبدیل می گردد. توجه به این نکته لازم است که هر فناوری، یک نوآوری نیست.

وی ادامه داد: ما در دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کردیم که تحول احتیاجمند جریان، گفتمان، نماد و ساختار است. در این راستا معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری را از معاونت پژوهشی جدا کردیم. درواقع در مرحله اول، ساختارسازی صورت گرفت که این ساختارسازی عقبه جریان سازی و گفتمان سازی است.

دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها به دنبال خلق بازار فناوری است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه به یک مفهوم ملی تکیه نموده است، گفت: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها به خلق بازار روی آورده اند. درواقع بازار فناوری و سرای نوآوری در این راستا در دانشگاه آزاد اسلامی به کار گرفته شده است. مفاهیم در آموزش عالی بسیار مهم است. ما در زبان فارسی خود مفاهیم زیادی داریم که می توانیم صنعت خود را احیا کنیم. از همین رو دانشگاه آزاد اسلامی عناوین بازار فناوری و سرای نوآوری را خلق نموده است.

طهرانچی تأکید کرد: دانشگاه آزاد به عنوان دانشگاهی از مردم و برای مردم، برای یک حرکت نو مبتنی بر اتصال دانشگاه با اقتصاد شهری، می تواند تمام ظرفیت ملی را به کار گیرد. سرمایه این کار نیز دولتی نیست و مردم آن را پرداخت می نمایند، چرا که این دانشگاه برای مردم است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتها از مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی که برای برگزاری اولین نمایشگاه شتابدهنده های برگزیده کشور کوشش نموده اند و همین طور فعالان حوزه شتابدهنده های کشور قدردانی کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 اسفند 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 18939

به "طهرانچی: دانشگاه آزاد به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طهرانچی: دانشگاه آزاد به دنبال ترمیم ارتباط قطع شده بین اقتصاد و دانشگاه است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید