کاهش بیش از 5 هزار نفر اشتغال در بخش صنعت نسبت به سال گذشته

به گزارش بلاگ پو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در بخش صنعت حدود پنج هزار و 100 نفر کاهش اشتغال، در بخش کشاورزی 25 هزار و 900 نفر افزایش اشتغال و در بخش خدمات حدود 30 هزار نفر افزایش نسبت به انتهای سال 97 داریم.

کاهش بیش از 5 هزار نفر اشتغال در بخش صنعت نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگاران، رضا جمشیدی امروز در نشست خبری به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، اظهار کرد: چهار نوع تورم توسط ما اطلاع رسانی می شود، تورم 12 ماه منتهی به شهریور برای کشور 42.7 درصد و برای استان خراسان رضوی 42.4 درصد، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 98 برای کشور 35 درصد و برای استان 35.3 درصد و تورم از ابتدای فروردین 98 تا انتها شهریور 98 برای کشور 46 درصد و برای استان 45.7 درصد بوده و تورم نسبت به ماه قبل برای شهریور امسال، 0.5 درصد است.

وی افزود: در تورم نقطه به نقطه برای شهریور 98 برای نقاط شهری بیشترین میزان تورم مربوط به گروه پوشاک و کفش با 58.6 درصد بوده، پس از آن گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با 46.2 درصد واقع شده است و بعد از آن نیز سایر کالاها با 44.8 درصد قرار می گیرند.

جمشیدی ادامه داد: در تورم نقطه به نقطه برای شهریور 98 برای نقاط روستایی، بیشترین میزان تورم مربوط به پوشاک و کفش با 62.3 درصد بوده، بعد از آن خوراکی ها و آشامیدنی ها با 46 درصد است و در آخر سایر کالاها با 44.3 درصد قرار می گیرند.

امسال قیمت مسکن نسبت به اوایل سال مقداری کاهش داشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان نمود: تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه شهریور 98 برای خانوارهای شهری و روستایی در مجموع 15.1 درصد است. اصل افزایش قیمت مسکن در سال قبل رخ داد و امسال حتی قیمت ها نسبت به اوایل سال مقداری کاهش داشت.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر در حوزه آمار به تحولات اشتغال و بیکاری باز می شود، بیان کرد: این امر هر فصل در تمام استان ها انجام می شود و مرکز آمار توسط آن ها وضعیت اشتغال و بیکاری را اعلام می نماید. آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار مرتبط با تابستان 98 است.

جمشیدی افزود: تغییری در تعریف اشتغال و جمعیت فعال رخ داده که به همین سبب در بعضی از روزنامه ها اعداد متفاوتی به نقل قول از بعضی مدیران استان اشتباه نوشته می شود، البته مدیری که گزارش داده، آمار 97 را بر اساس یک تعریف و آمار 98 را بر اساس تعریف جدیدی با هم مقایسه نموده بود که مقایسه صحیحی نبود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در گذشته در کشور جمعیت 10 ساله و بالاتر را به عنوان جمعیت فعال به حساب می آوردند. در تعریف بین المللی جمعیت 15 ساله و بالاتر، جمعیت فعال به حساب می آید. این تعریف در تابستان 98 اصلاح و بر اساس این تعریف اطلاعات دوره های قبل نیز بازسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در تابستان سال 97 نرخ مشارکت مالی استان 46.4 درصد بوده که در بهار سال 98 به 45.3 درصد و در تابستان امسال به 47.4 درصد رسیده است، توضیح داد: نرخ مشارکت نسبت به سال گذشته فقط یک درصد افزایش پیدا نموده است. هر یک درصد افزایش نرخ مشارکت در گذشته حدود 50 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه می کرد و اکنون با تغییر تعریف حدود 40 هزار نفر اضافه خواهد شد.

جمشیدی افزود: نرخ بیکاری استان در تابستان سال گذشته 11 درصد بوده که در بهار 98 به 9.4 درصد و در تابستان 98 به 9 درصد کاهش پیدا نموده است. جمعیت فعال استان در تابستان سال گذشته دو میلیون و 188 هزار نفر بوده، در بهار 98 به دو میلیون و 163 هزار نفر و در تابستان 98 به دو میلیون و 269 هزار نفر رسیده است.

دو میلیون و 65 هزار نفر جمعیت شاغل در تابستان 98

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: جمعیت شاغل استان در تابستان سال گذشته یک میلیون و 947 هزار نفر بوده که در بهار 98 به یک میلیون و 959 هزار نفر و در تابستان 98 به دو میلیون و 65 هزار نفر رسیده است. جمعیت بیکار استان در تابستان سال گذشته، 240 هزار و 733 نفر بوده که در بهار 98 به 203 هزار نفر و در تابستان به 204 هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه آخرین آمار رسمی منتشر شده در مورد ارزش اضافه نموده بخش های مالی استان (GDP) مربوط به سال 1394 استان بوده که در آن فراوری داخلی ناخالص استان حدود 66 هزار میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: برای سال های بعد آمار غیر رسمی و بدین صورت است که در سال 95 حدود 72 هزار میلیارد تومان، در سال 96 حدود 85 هزار میلیارد تومان و در سال 97 نیز بر اساس آخرین برآوردی که انجام داده ایم حدود 118 هزار میلیارد تومان بوده است.

جمشیدی افزود: این آمارها بر اساس قیمت های جاری است، یعنی در داخل این نرخ، تورم وجود دارد، اگر رشد آن را حساب کنید که نفی نمی شود و به عنوان مثال بالاتر از هشت درصد است، دلیلش این است که افزایش قیمت ها در این آمار وجود دارد و باید به قیمت ثابت تبدیل شود که کار سختی است و ما طرحی را برای این منظور آغاز نموده ایم.

متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان سالانه 36 میلیون و 100 هزار تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور در سال 96، 36 میلیون و 700 هزار تومان بوده که در سال 97 به 43 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا نموده است. این آمار برای استان خراسان رضوی در سال 96، 32 میلیون و 300 هزار تومان بوده و در سال 97 به 36 میلیون و 100 هزار تومان افزایش پیدا نموده است، بنابراین در هر دو سال با وجود اینکه این میانگین در استان افزایش پیدا نموده، از میانگین کشوری پایین تر است.

وی گفت: هزینه خانوارهای شهری برای کشور در سال 96، 32 میلیون و 900 هزار تومان بوده و در سال 97 به 39 میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا نموده است. این آمار در خراسان رضوی در سال 96، 30 میلیون و 600 هزار تومان بوده که در سال 97 به 33 میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا نموده است.

جمشیدی افزود: همان طور که درآمدهای استان نسبت به میانگین کشور کمتر بوده، هزینه های ما نیز نسبت به میانگین کشوری پایین تر است، بدین معنا که سبد هزینه ای که در اختیار خانوارهای استان قرار می گیرد، نسبت به خانوارهای کشور میزان کمی آن کم تر است زیرا شاخص قیمت و تورم استان و کشور تقریبا مانند یکدیگر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: نقاط شهری استان از نظر درآمدها رتبه 16 کشور را داشته و هزینه ها رتبه 15 را در سال 97 داشته است. مازاد درآمد خانوارهای شهری استان در سال 97، دو میلیون و 255 هزار تومان بوده که رتبه 24 را در این زمینه در بین استان ها داریم، در سال قبل در رتبه 26 قرار داشتیم.

میزان درآمد یک خانوار روستایی در سال گذشته، 17 میلیون و 700 هزار تومان بود

وی افزود: میزان درآمد یک خانوار روستایی در کشور در سال 96، 20 میلیون و 200 هزار تومان بوده که در سال 97 به 23 میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا نموده است. این آمار در خراسان رضوی در سال 96، 14 میلیون و 900 هزار تومان بوده که در سال 97 به 17 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

جمشیدی بیان نمود: هزینه ها برای خانوار روستایی در کشور در سال 96، 17 میلیون و 900 هزار تومان بوده و در سال 97 به 21 میلیون و 400 هزار تومان افزایش پیدا نموده است. این آمار برای خراسان رضوی 17 میلیون و 900 هزار تومان بوده و به 21 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. درآمدهای خانوار روستایی در سال 97 رتبه 27 کشور اما هزینه خانوارهای روستایی رتبه 17 را در کشور داشته است.

استان خراسان رضوی رتبه 30 را به لحاظ تفاوت درآمد و هزینه دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تفاوت درآمد و هزینه در خانوارهای روستایی در سال 97 تقریبا یک میلیون و 900 هزار تومان مثبت است، توضیح داد: 6 استان در این زمینه منفی هستند یعنی هزینه ها از درآمدها بیشتر است. استان خراسان رضوی به لحاظ تفاوت درآمد و هزینه رتبه 30 را در کشور دارد و تنها این وضعیت در استان هرمزگان از استان ما منفی تر است اما در سال 96 استان خراسان رضوی رتبه 31 و به عبارتی منفی ترین اختلاف درآمد و هزینه را داشته است.

وی افزود: این منفی بودن می تواند ناشی از عدم اعلام دقیق درآمدها باشد و همچنین مبالغی همچون یاری های خارج از خانوار، وام ها و مواردی از این دست در آمارگیری در نظر گرفته نمی شود، بعضی خانوارها از محصولات و کالاهای محل درآمد خود استفاده می کنند و آن را به عنوان هزینه ها اعلام می کنند اما در درآمدها آن را به شمار نمی آورند.

جمشیدی گفت: یکی از برنامه هایی که ما در دست اقدام داریم تهیه برنامه توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی استان است. در قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، مطالعه پنج هزار روستا را برای انجام برنامه توسعه مالی و اشتغال زایی روستایی انجام دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان نمود: استان خراسان رضوی از این پنج هزار روستا که باید در سال مطالعه شوند، سهمیه 329 روستا را دارد. این کار از سال 96 اجرا شده که در سال 96 در استان در مجموع 467 روستا را مطالعه کردیم و یک هزار و 309 طرح پیشنهادی برای این روستا تهیه شد. در سال 97، 510 روستا مورد آنالیز نهاده شد که منجر به طراحی 91 زنجیره ارزش محصول شد و امکان اجرای 3 هزار و 548 پروژه را متناسب با آن فراهم کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت دیگر سازمان، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان است، بیان کرد: 154 جلسه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار گردید که بیشترین تعداد در کشور است. 41 جلسه در امسال برگزار و 191 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده که دنبال می شود و شاهد بهره برداری از حدود 60 پروژه عمرانی تا انتها مهرماه بودیم. 76 پروژه ملی را که مرتبط به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور است، در اختیار استان قرار دادیم و برش استانی آن را تهیه و به دستگاه ها ابلاغ کردیم.

جمشیدی ادامه داد: حدود 102 تفاهم نامه مشخص مالی در راستای طرح مثلث توسعه مالی با مشخص های اقتصاد مقاومتی استان منعقد شده و اگر این تفاهم نامه ها اجرایی شوند، حدود 128 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد و حدود 163 هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه خواهد نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مطرح نمود: حدود 195 پروانه بهره برداری صنعتی با حدود 935 میلیارد تومان در شش ماه جاری صادر و حدود 121 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 17 طرح در استان مصوب شده است. به لحاظ تعداد طرح ها در بین استان های کشور رتبه اول را داریم.

5 هزار و 100 نفر کاهش اشتغال در بخش صنعت

جمشیدی گفت: میزان اشتغال ایجاد شده در شش ماهه اول سال حدود 50 هزار و 777 نفر نسبت به انتهای سال 97 است. در بخش صنعت حدود پنج هزار و 100 نفر کاهش اشتغال، در بخش کشاورزی 25 هزار و 900 نفر افزایش اشتغال و در بخش خدمات حدود 30 هزار نفر افزایش نسبت به انتهای سال 97 داریم اما دقیق ترین محاسبه اشتغال به صورت فصلی است.

وی توضیح داد: برای 89 طرح صنعتی در قالب سامانه بهین یاب حدود 133 میلیارد تومان در شش ماه اول به تصویب رسیده است. تراز بازرگانی استان حدود مثبت 600 میلیون دلار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی بیان نمود: شورای برنامه ریزی بالاترین مسئولیت تصمیم گیری برای مسائل مرتبط با توسعه استان را برعهده دارد و ریاست آن با استاندار و دبیری آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

جمشیدی با بیان اینکه شورای برنامه ریزی چهار کارگروه دارد، بیان کرد: کارگروه آموزش و پژوهش و فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی مطابق با بودجه سال 97 و 98 به ما اجازه داده که درصدی از اعتبار دستگاه ها را برای امور پژوهشی دستگاه هایی که از بودجه جاری استفاده می کنند، متمرکز کنیم و ما در سال گذشته با یک میلیارد و 800 میلیون تومان و امسال با دو میلیارد و 300 میلیون تومان این کار را انجام دادیم.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظارت بر برنامه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: طبق آخرین گزارشی که ما داریم و مربوط به 13 مهرماه بوده، 565 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص داده شده است. تعداد طرح هایی که به بانک ها معرفی شده اند، 18 هزار و 159 طرح با مبلغی بالغ بر 2 هزار و 100 میلیارد تومان است. تعداد طرح هایی که در بانک ها مصوب شده نیز 6 هزار و 581 طرح با مبلغ حدود 505 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی افزود: 6 هزار و 404 طرح با مبلغ 470 میلیارد تومان در بانک ها انعقاد قرارداد شده و آنچه که تاکنون پرداخت شده، 6 هزار و 359 طرح با حدود 445 میلیارد تومان است. در سال 96، 415 پروژه و در سال 97، 911 پروژه به بخش غیردولتی واگذار شده است.

امکان قانونی واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی

وی تاکید نمود: ما این امکان قانونی را داریم که پروژه های عمرانی را با هر قیمتی که طرح برای بخش غیردولتی توجیه دار شود، قیمت گذاری کنیم یعنی حتی اجازه داریم قیمت رایگان بگذاریم و به آن یارانه و یاری بلاعوض نیز بدهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در مورد سفر اول رئیس جمهور به استان، مطرح نمود: تعداد پروژه هایی که در دور اول سفر ریاست جمهور به استان ابلاغ شد، 68 پروژه بوده و قرار بود یک هزار و 214 میلیارد تومان اعتبار به استان برای اتمام این پروژه ها داده شود که تعداد زیادی از این پروژه ها ملی و تعداد کمی استانی بودند.

جمشیدی ادامه داد: تا انتها مهر ماه 98، یک هزار و 814 میلیارد تومان برای این 68 پروژه پول پرداخت شده، یعنی 149 درصد تحقق پیدا نموده که با این وجود از آن تفاهم نامه 6 میلیارد تومان تحقق پیدا ننموده است.

وی گفت: در سفر اول استان شش پروژه به صورت مصوبات داشتیم که برای آن ها 653 میلیارد تومان مصوب بوده و آن چیزی که تا انتها مهرماه 98 پرداخت شده، 465 میلیارد تومان است، بنابراین 71 درصد میزان تعهدات مصوبات دور اول محقق شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در مورد دور دوم سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در دور دوم سفرهای ریاست جمهوری برای 59 پروژه تفاهم نامه تهیه شده که 2 هزار و 160 میلیارد تومان مجموع تعهدات این پروژه هاست. قرار بود که در سال 97، 887 میلیارد تومان، در سال 98، 847 میلیارد تومان و در سال 99، 426 میلیارد تومان از این تعهدات انجام شود.

جمشیدی در مورد پروژه های سفر دوم رئیس جمهور، افزود: در سال97، 599 میلیارد تومان پرداخت شده است. در سال 98، 675 میلیارد تومان با فرض تخصیص 100 درصد پرداخت می شود.

مبالغ تخصیصی به پروژه ها ممکن است پرداخت نشود

وی ادامه داد: مبالغی به این پروژه ها ممکن است تخصیص داده شود اما پرداخت نشود یا امکان جذب آن وجود نداشته باشد زیرا بخش زیادی از این تخصیص ها از محل اسناد خزانه اسلامی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی بیان نمود: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان در سال 98 تا این لحظه 2 هزار و 340 میلیارد تومان است. 931 میلیارد تومان آن تخصیص یافته و 885 میلیارد تومان از این اعتبارات، اعتبارات هزینه ای مربوط به 24 دستگاه اجرایی بوده که در هفت ماه، 56 درصد آن تخصیص پیدا نموده است.

جمشیدی افزود: یک هزار و 456 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی ماست که 436 میلیارد تومان از این عدد معادل 30 درصد تخصیص پیدا نموده که از این مبلغ 56 میلیارد تخصیص نقدی و 380 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال است.

وی بیان نمود: تعداد کل پست های مصوب 67 دستگاه بالغ بر 72 هزار و 163 پست است. این پست ها بدون احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش است. از این تعداد پست، 38 هزار و 559 پست با تصدی و 33 هزار و 604 پست بلاتصدی است. عمده پست های بلاتصدی استان مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی استان است که مجموعا حدود 37 هزار پست دارند که 20 هزار پست آن ها خالی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی افزود: تعداد پست های مدیریتی استان 6 هزار و 880 پست است. از این تعداد 4 هزار و 828 پست با تصدی است و 2 هزار و 52 پست بدون تصدی است.

جمشیدی افزود: تعداد نیروی انسانی 67 دستگاه اجرایی استان با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش 134 هزار و 584 نفر است که 51 درصد آن ها مرد و 41 درصد خانم هستند. بدون احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش 60 درصد آقایان و 40 درصد خانم ها هستند.

وی در مورد نیروهای انسانی دستگاه ها، گفت: از نظر تحصیلات با احتساب آموزش و پرورش، 18 درصد نیروهای این 67 دستگاه دیپلم و زیر دیپلم، 9 درصد فوق دیپلم، 53 درصد کارشناسی، 16 درصد کارشناسی ارشد و 4 درصد نیز دکتری و بالاتر هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی در 30 آبان، گفت: در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، 22 دستگاه اجرایی 30 هزار سهمیه دارند. بیشترین سهمیه استخدامی مربوط به آموزش و پرورش با حدود 18 هزار نفر است و پس از آن وزارت بهداشت با 9400 نفر قرار می گیرد.

جمشیدی گفت: سهمیه ای که به استان داده شده، یک هزار و 795 نفر است که یک هزار و 91 نفر آن مربوط به دستگاه های استان به غیر از دانشگاه های علوم پزشکی است. بیشترین تعداد استخدام نیز مربوط به اداره کل آموزش و پرورش با 960 نفر است.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

batask.ir: ترجمه آنلاین و دارالترجمه آنلاین، ترجمه مقالات انگلیسی

thailandro.ir: سفر به تایلند با همه خوشی ها و تفریحات هیجان انگیز

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 26 آبان 1400 بروزرسانی: 26 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 14196

به "کاهش بیش از 5 هزار نفر اشتغال در بخش صنعت نسبت به سال گذشته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش بیش از 5 هزار نفر اشتغال در بخش صنعت نسبت به سال گذشته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید