روایت نماینده دادستان از جمله نفیس افرادی که به انوشه و طبری وصل می شدند ، بلایی که طبری سر بازپرس حرف گوش نکن آورد

به گزارش بلاگ پو، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید.

روایت نماینده دادستان از جمله نفیس افرادی که به انوشه و طبری وصل می شدند ، بلایی که طبری سر بازپرس حرف گوش نکن آورد

به گزارش خبرنگاران به نقل از میزان نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید. در ابتدای جلسه قاضی ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در صندلی قرار گیرد.

نقش یکی از متهمان متواری در شناسایی طعمه برای شبکه طبری | طبری: اعمال نفوذ در پفراینده های قضایی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را قبول ندارم

واکنش کانون سردفتران به نقش یک سردفتر در پفراینده طبری | شرایط فرد متخلف

قهرمانی نماینده دادستان در صندلی نهاده شد و درباره پفراینده متهم طبری پیرامون دریافت رشوه گفت: طبری در ذیل شبکه های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پفراینده دار قضایی بود تا با نفوذ در آن ها ارتشاء هایی داشته باشد، در این میان فردی به نام محمد انوشه که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت. انوشه افراد پفراینده دار در دستگاه قضایی را شناسایی می کرد.

قهرمانی در ادامه به مصداق هایی از نفوذ طبری در بعضی پفراینده های قضایی به واسطه انوشه اشاره نمود و گفت: در یکی از دیدار ها طبری به یکی از متمولین که پفراینده قضایی داشته است گفت انوشه خود من هستم و تمام کارها را باید با انوشه هماهنگ کنید.

قهرمانی ادامه داد: در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می شود و با انوشه نزد بازپرس می فرایند. انوشه در چند مرحله نزد بازپرس می رود و در مرحله اول می گوید طبری سلام رساند. من از طرف طبری مأموریت دارم در این پفراینده مساعدت کنید.

وی اضافه کرد: در مرحله دیگری انوشه نزد بازپرس می رود و می گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و اگر خواسته ای دارید مطرح کنید.

قهرمانی خطاب به طبری گفت: شما چه کاره بودید که این کار را می کردید؟

در ادامه نماینده دادستان می گوید: بازپرس درخواست انوشه را اجابت نمی نماید. انوشه بار دیگر می آید و می گوید ماشین جلوی در است، اگر خواسته ای دارید نزد آقای طبری بروید که خواسته شما را اجابت کند. در نهایت بازپرس خواسته انوشه را انجام نمی دهد.

قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت نموده است، گفت: طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده است.

قهرمانی گفت: انوشه هم به همین دلیل دریافتی های زیادی داشته است.

وی اضافه کرد: بعضی افرادی که به انوشه و طبری در مورد پفراینده های قضایی وصل می شدند جمله نفیس دارند و می گویند ما دیگر بی تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد ما می خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: برای ادای شرحات در صندلی قرار گیرد.

طبری مدعی شد: انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود من اصلا او را نمی شناختم.

نماینده دادستان از طبری پرسید: چرا زمانی که شما دستگیر شدید، انوشه از کشور خارج شد؟

طبری گفت: نه؛ قبل از بازداشت رفت.

نماینده دادستان گفت: انوشه 4 مرداد 98 از کشور خارج شد و شما 17 تیر دستگیر شدید.

در ادامه طبری در مورد بعضی اتهامات موجود در پفراینده از جمله پرداخت رشوه 400 میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پفراینده داوود سرخوشی دفاعیاتی را ارائه داد.

این متهم ادامه داد: اعمال نفوذی صورت نگرفته است، هیچگونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است.

متهم طبری گفت: بخشی از پرداخت های مربوط به مشایخ، یعنی 400 میلیون به حدود 11 سال قبل بر می شود که بر اساس سه فقره قرارداد مشاوره و مشارکت در ساخت بوده است.

قاضی بابایی پرسید: چه آشنایی با سرخوش داشتی؟

متهم طبری گفت: یک بار او را دیدم و هیچ مراوده مالی نداشتم و 400 میلیون را از مشایخ گرفتم. از شخصی شکایت داشت که به او گفتم باید به سازمان بازرسی مراجعه کنی.

قاضی گفت: براساس ردیابی مالی اجرا شده چکی که توسط سرخوش صادر شده بود توسط مشایخ برداشت شده و به حساب شما واریز شده است.

متهم طبری گفت: بله هر 4 فقره اینگونه بوده است.

قاضی گفت: اظهارات سرخوش را قبول دارید؟

متهم طبری اضافه کرد: اصلا ندیده ام.

قاضی گفت: سرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون تومان از شهرداری طلب داشتم و موضوع را به طبری گفتم که به من هزینه دارد و باید 400 میلیون تومان بدهی که سرخوش قبول نموده است.

متهم طبری پاسخ داد: نظری ندارم و یک بار بیشتر سرخوش را ندیدم، بیان تکمیلی در این بحث را وکلیم ارائه می نماید.

قاضی از متهم مشایخ خواست در صندلی حاضر شود و خطاب به متهم مشایخ گفت: در مورد اتهام تفهیم شده به طبری و 400 میلیون تومان شرح دهید.

متهم مشایخ گفت: سال 88 دو چک به من دادند که آن را وصول کنم از منشا چک اطلاعی ندارم و صدوقی و سرخوش را نمی شناسم و مبلغ را به طبری دادم.

وی خطاب به طبری ادامه داد: می گویید با نجفی مشکل داشتم این صحبت ها چیست؟ هم من را خراب می کنید و هم رفیقتان را حداقل حقیقت را بگویید.

در ادامه متهم مشایخ گفت: من اصلا نمی دانستم این 400 میلیون تومان برای چه کسی است، طبری از من خواهش کرد و گفت که این کار را برای من انجام بده و من هم آن را انجام دادم.

قاضی از متهم مشایخ پرسید: چرا مبلغ را به حساب خود واریز کردید؟

متهم پاسخ داد: او از من خواهش کرد .

بعد از اظهارات متهم مشایخ نماینده دادستان از قاضی خواست تا فیلمی در مورد مواجهه حضوری سرخوش و طبری به نمایش دربیاید؛ چراکه به عقیده نماینده دادستان این فیلم قرائن خوبی بر موضوع پفراینده است؛ بنابراین گزارش فیلم مذکور در دادگاه به نمایش درآمد که پیرامون اظهارات فرهاد مشایخ درباره پولشویی به مبلغ 400 میلیون تومان در سال 88 برای اکبر طبری در مورد پفراینده داوود سرخوش بود، بر این اساس بعد از سرانجام نمایش این فیلم قاضی از محمدباقر صدوقی خواست در صندلی قرار گیرد و به عنوان آگاه اظهارات خود را بیان کند.

صدوقی در صندلی نهاده شد و گفت: جریانات اینجانب با طبری مربوط به دهه 80 است.

وی خطاب به طبری گفت: شما چک های زیادی از بنده به حساب همسرت خواباندید.

گفتنی است صدوقی در ادامه شرحات خود به این نکته اشاره نمود که شکایتی از طبری انجام دادم؛ اما از همان روز اول من را تهدید کردند که باید رضایت دهید، آقای قاضی او میلیاردها پول از من خورده که باید آن ها را بدهد.

قاضی از صدوقی خواست در مورد چک ها شرح دهد.

صدوقی گفت: طبری کلیه چک هایی که از بنده گرفت را به حساب همسرش خواباند، او برای من نوشته بود که کارشناس رسمی دادگستری است.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست شرحات خود را بیان کند.

قهرمانی در صندلی نهاده شد و درباره موضوع مبادله مالی، تحصیل نامآغاز مال و رابطه طبری و سرخوش شرحاتی ارائه داد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور زمانی که به ردیابی شرایط مالی سرخوش ورود می نماید تعیین می شود در تاریخ 88.02.23 مبلغ 400 میلیون تومان طی یک فقره چک به حساب فرهاد مشایخ واریز شده است.

وی ادامه داد: پفراینده سرخوش به جریان می افتد و رای او قطعی می شود؛ سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تحقیقات، ردیابی لایه دوم را آغاز می نماید. در این ردیابی تعیین می شود که در تاریخ 88.02.31 مشایخ 400 میلیون تومان را تبدیل به 2 فقره چک می نماید که این چک ها به حساب بانک پارسیان طبری می رود.

قهرمانی ادامه داد: بازپرس شجاع ما موضوع را گزارش می نماید، اما این پفراینده به شعبه 15 بازپرسی یعنی شعبه علیزاده (متهم پفراینده) می رود.

نماینده دادستان گفت: در اینجا بازپرس باید مشایخ را به عنوان رابط پولشویی احضار می کرد، اما بازپرس پفراینده بلافاصله قرار منع تعقیب طبری را صادر می نماید.

وی اضافه کرد: علی ایحال بازپرس پفراینده بدون کمترین تحقیقی از مشایخ که پول از طرف او آمده بود در مورد موضوع اتهام طبری منع تعقیب صادر می نماید. نکته قابل تامل آنکه پیش نویس همین قرار هم بدون تاریخ و بدون امضا در منزل طبری با همین سربرگ کشف می شود. این ها از موارد سوء نیت بازپرس است.

نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: درباره پیش نویس قرارداد چه شرحی دارید؟ پیش نویسی که در خانه شما پیدا شده است؟

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه دخالتی در این پیش نویس داشتید که آن را به شما بدهند؟

متهم ادامه داد: در رابطه با پیش نویس من دخالتی نداشتم، این پیش نویس به من داده شد، من گفتم اینکه امضا ندارد، امضادار را به من بدهید و آن را در کشو گذاشتم.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت وعده با ادعای داشتن نفوذ و اعمال نفوذ در پفراینده هاست، آیا قبول دارید؟

متهم طبری گفت: خیر قبول ندارم.

قاضی از نماینده دادستان خواست در صندلی حاضر شود.

قهرمانی گفت: طبری افرادی داشت که به شعب مراجعه می کردند و از قضات تقاضا می کردند. افرادی همچون انوشه، ترکمان و صادقی این کارها را انجام می دادند.

متهم طبری در صندلی نهاده شد و گفت که هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم درباره خانه سازمانی، جابه جایی او (بازپرس) ارتباطی با من نداشته است.

وی ادامه داد: اگر من اعلام نفوذ کردم پس از بابت آن چه منفعتی کسب نمودم؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما خواسته ای داشته اید و عمل نشده است.

متهم طبری گفت: نه، خواسته ای نداشتم. زنگ زدم و گفتم وقت دیدار بدهید.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما دستور تخلیه خانه سازمانی را صادر کردید یا خیر؟

طبری پاسخ داد: نه؛ حالا یک اشتباهی شده به من ارتباطی ندارد.

قاضی از متهم طبری پرسید در مورد او هم اشتباه شد؟

طبری پاسخ داد: بله

در ادامه قاضی گفت: من اظهارات دو تن از کارمندان شما را قرائت می کنم. علی صادقی که زیر نظر شما بود در مورخ 98.04.29 نزد بازپرس گفته از بازپرسی در دادسرای پولی بانکی یاری خواسته شد، اما وی همکاری نکرد در نتیجه اجاره منزل سازمانی وی را افزایش داد.

قاضی در ادامه گفت: همچنین اظهارات امیرعباس مصدق از این قرار است: شخصی در دادسرای پولی بانکی پفراینده ای داشت که این پفراینده در شعبه 8 آن دادسرا نزد بازپرس رستمی بود. طبری به رستمی جهت سفارش زنگ زد، اما رستمی کاری برای وی انجام نداد. یک بار پیش رستمی رفتم. گلایه داشت و می گفت تخلیه خانه ام را زده است و از حقوقم بابت اجاره خانه کسر شده است. قاضی خطاب به متهم طبری در ادامه توضیح داد: این مطالبی که مطرح شد اظهارات دو تن از کارمندانی بودند که تحت نظر شما کار می کردند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: آیا در مورد بندهای دیگر کیفرخواست آمادگی دفاع دارید تا آن ها را مطرح کنیم؟

طبری گفت: بله.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی با قرائت بند 13 کیفرخواست، گفت: بند 13 کیفرخواست اعمال نفوذ بر خلاف مقررات است.

قاضی بابایی خطاب به متهم طبری گفت: بفرمایید آیا اعمال نفوذ در این پفراینده را قبول دارید یا خیر؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر.

متهم طبری خطاب به نماینده دادستان گفت: من درباره شخصی که از او زمین خریده ام هیچ اعمال نفوذی نداشته ام در این باره شکایت هم نموده ام. این پفراینده مفتوح است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری گفت: اتهام بند 16 کیفرخواست را قبول ندارم اینکه گفته می شود با سوء استفاده از موقعیت شغلی این کار را انجام داده ام را قبول ندارم.

متهم طبری درباره اتهام مشارکت و تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به صورت سازماندهی شده گفت: اعضای شبکه چه کسانی هستند. متاسفانه این اتهام در کیفرخواست صرفا در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح شده است.

قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

  • مشروح دادگاه های پیشین باند طبری:

ماجرای اثر انگشت زدن طبری به جای همسرش | دانیال زاه: فکر می کردم طبری تدارکاتچی قوه قضاییه است! | هشدار قهرمانی به وکیل طبری

شگرد پولشویانه طبری | ماجرای پیچیده املاک روما، کریم خان، فلورا، کامرانیه و... | دانیال زاده: به یکی از بانک ها 240 میلیارد بدهکارم

ماجرای گزارش اطلاعات سپاه از طبری در سال 95 و منع تعقیب او | نماینده دادستان: طبری بازپرس ما را از خانه سازمانی بیرون کرد

مرگ منصوری برای دادگاه محرز نشده | کشف هارد مهم از دفاتر نیازآذری | آمار عجیب دارایی یک متهم | مدرک تحصیلی طبری هم تقلبی از آب آمد

رونمایی از شخصیت جعلی طبری | جزیره ای که سکوی فرار متهمان است | روایت توافق مجرمانه نیازآذری و علی صرافان برای واردات 2 تن طلا

قاضی منصوری با 500 هزار یورو رشوه هم قانع نبود | موضوع خانه دختر طبری | دلخوری متهم از نماینده دادستان | لیسانس طبری زیرسوال رفت

طبری: من با مشایخ و نجفی سه برادریم؛ اگر 800 میلیارد هم بخواهم می دهند | دادستان: آقای طبری محبوب دل های متهمان مالی بودند

کشف دستخط طبری در ویلای متهم مشایخ | ماجرای دریافت رشوه 84 میلیاردی از حسن نجفی | طبری: اتهامات را قبول ندارم

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 29891

به "روایت نماینده دادستان از جمله نفیس افرادی که به انوشه و طبری وصل می شدند ، بلایی که طبری سر بازپرس حرف گوش نکن آورد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روایت نماینده دادستان از جمله نفیس افرادی که به انوشه و طبری وصل می شدند ، بلایی که طبری سر بازپرس حرف گوش نکن آورد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید